Eficienţa metodologiei complexe de pregătire fizică şi training mintal în combaterea anxietăţii la vocalişti
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
207 2
Ultima descărcare din IBN:
2024-03-18 12:57
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
784.93 (2)
Muzică vocală (293)
SM ISO690:2012
BLÎNDU, Adela. Eficienţa metodologiei complexe de pregătire fizică şi training mintal în combaterea anxietăţii la vocalişti. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică, 2022, nr. 1(42), pp. 49-53. ISSN 2345-1408. DOI: https://doi.org/10.55383/amtap.2022.1.09
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 1(42) / 2022 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Eficienţa metodologiei complexe de pregătire fizică şi training mintal în combaterea anxietăţii la vocalişti

The efficiency of the complex methodology for physical and mental training in combating anxiety in vocalists

DOI:https://doi.org/10.55383/amtap.2022.1.09
CZU: 784.93

Pag. 49-53

Blîndu Adela
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
 
Disponibil în IBN: 2 septembrie 2022


Rezumat

Acest articol prezintă analiza stării de anxietate la studenţii vocalişti. Fiecare individ are propriul său nivel optim sau dorit de anxietate utilă. Evaluarea stării personale este o componentă esenţială a autocontrolului şi autoeducării. În scopul măsurării diferenţiate a anxietăţii, atât ca trăsătură de personalitate cât şi ca o stare ce reflectă situaţia curentă, s-a realizat testul Spielberger-Khanin. Este o tehnică propusă de Ch.D. Spielberger şi adaptată în rusă de Yu.L. Khanin. Acest test ajută la determinarea anxietăţii în structura personalităţii.

This paper presents the assessment of the state of anxiety of vocalist students. Each individual has his own optimal or desired level of useful anxiety. Assessing the personal condition is an essential component of self-control and self-education. In order to differentiate the measurement of anxiety,both as a personality trait and as a state that reflects the current situation, the Spielberger-Khanin test was applied. It is a technique proposed by Ch. D. Spielberger and adapted into Russian by Yu. L. Khanin. This test helps to determine the anxiety within the personality structure.

Cuvinte-cheie
studenţi vocalişti, anxietate, emoţii, test, personalitate,

vocalist students, anxiety, feelings, test, personality