Aprecierea eficacitaţii ultrasonografiei comparativ cu tomografia computerizată în diagnosticul lititazei urinare
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
570 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-12 09:38
SM ISO690:2012
GALESCU, Andrei. Aprecierea eficacitaţii ultrasonografiei comparativ cu tomografia computerizată în diagnosticul lititazei urinare. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2011, nr. 4(12), pp. 190-195. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 4(12) / 2011 / ISSN 1857-1719

Aprecierea eficacitaţii ultrasonografiei comparativ cu tomografia computerizată în diagnosticul lititazei urinare

Pag. 190-195

Galescu Andrei
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013


Rezumat

Accuracy of sonography for detecting renal stone: comparison with computed tomography It was determined the diagnostic accuracy values of sonography in the detection of renal stones using CT as the gold standard. In addition, we correlated the accuracy of sonography with stone size, the kidney affected and body mass index (BMI). Fifty patients were introduced in study and was performed sonographic examinations and after sonographic examinations to confirm diagnosis was performed CT scan examinations. CT scans were evaluated by one radiologists, and the diagnosis was made by consensus. We compared the sonograms and CT scans and the sonographic detection of stones in the left and right kidneys. All sonographic findings were correlated with the BMI groups. Accuracy of sonography for detection of stones in the kidney as the calculation of up to 1 cm was 71% ,at 1-2 cm in size was 98.8%, and larger than 2 cm was 100% respectively for left kidney up to 1 cm 54.5%, 88.2% from 1-2 cm and 2 cm greater than 90.9%. Sonography is of limited value for detecting renal stones. The sonographic detection of a renal stone is dependent on the side of localization in the kidney and of BMI.

A fost determinată valoarea diagnostică a ecografiei în detectarea calculilor renali folosind Tomografia Computerizată (TC) ca standard de aur. Adiţional am efectuat o corelaţie ce ţine de sensibilitate ultrasonografiei în dependenţă de dimensiunile calculului, parte afectată şi a indicelui masei corporale (IMC). În studiu au fost incluşi cincizeci de pacienţi cu litiază renală care au fost supuşi examenului ecografic, ulterior au fost supuşi examinării prin TC. S-au comparat sonogramele şi rezultatele scanării obţinute prin CT în detectarea de calculi renali în dependenţă de dimesiunile calculilor şi partea afectată. Toate constatările ecografice au fost corelate cu IMC. Sensibilitatea ecografiei de a detecta calculi la pacienţi au fost 83,8%. Specificitatea în ansamblu a ecografiei pentru detectarea de calculi în rinichiul drept pentru calculul de pînă la 1 cm a fost de 71 % ,cu dimensiunile de la 1-2 cm a fost de 98,8%, şi mai mari de 2 cm a fost de 100 % respectiv pentru rinichiul stîng pînă la 1 cm 54,5%,de la 1-2 cm 88,2% şi mai mari de 2 cm 90,9%. Ecografia renală, în unele situaţii, poate avea valori limitate în diagnosticul urolitiazei. Detectarea ecografică a unui calcul renal este dependentă de localizarea acestora : în rinichiul drept sau stîng, posibilităţile aparatului, experienţa specialistului şi de IMC.