Aspectele epidemiologice şi medico-sociale ale leucemiei mieloide cronice în Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 0
Vizualizări 364
Vizitatori unici 22
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 2(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspectele epidemiologice şi medico-sociale ale leucemiei mieloide cronice în Republica Moldova

Pag. 250-255

Musteaţă Vasile, Corcimaru Ion, Gramma Rodica, Musteaţă Larisa, Robu Maria, Buruiana Sanda
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 9 December, 2013

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

The current study enrolled 49 patients with chronic myeloid leukemia (CML), who had been followed up and treated at the Institute of Oncology in 2005 - 2010. The diagnosis was established in the late chronic phase in 47 (95.9%) cases and in the accelerated phase in 2 (4.1%) cases. The patient age ranged from 23 to 74 years (median age – 46.3 years old), that indicated the predominant affection of the workable population. The majority of patients (32 sau 65.3%) proved to be heavily exposed to insolation within the framework of professional activities and daily life, that might be considered the favoring factor of the development of CML. The regular visits of the family doctors with the performance of complete blood counts and ultrasound scanning of the abdomen, especially in persons with the increased risk of falling ill, may contribute to the early diagnosis of CML.

În studiu sunt înrolaţi 49 bolnavi de leucemie mieloidă cronică (LMC), aflaţi la evidenţă şi tratament în IMSP Institutul Oncologic în perioada anilor 2005 – 2010. Diagnosticul a fost stabilit în faza cronică tardivă în 47 (95,9%) cazuri, în faza de accelerare – în 2 (4,1%) cazuri. Vîrsta pacienţilor variază între 23 şi 74 ani (media de vîrstă – 46,3 ani), ce indică afectarea preponderentă a persoanelor apte de muncă. Majoritatea bolnavilor de LMC (32 sau 65,3%) au fost expuşi insolaţiilor în cadrul activităţii profesionale sau vieţii cotidiene, care pot fi considerate ca factorul favorizant de dezvoltare a LMC. Vizitele sistematice ale medicului de familie cu executarea analizei generale a sîngelui în special de persoane cu risc potenţial crescut de îmbolnăvire pot contribui la depistarea precoce a LMC.