Proiectul televizat Vector European, Moldova 1:
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
14 2
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-18 06:20
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[654.17+070]:061.1EU (1)
Telecomunicații și telecomandă (organizare, funcționare) (84)
Ziare. Presă. Jurnalism (357)
Organizații guvernamentale și tipuri de cooperare (212)
SM ISO690:2012
LESCU, Mihail. Proiectul televizat Vector European, Moldova 1: . In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale). 2021, nr. 12(158), pp. 42-49. ISSN 1814-3199.
10.5281/zenodo.5816616
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Numărul 12(158) / 2021 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017

Proiectul televizat Vector European, Moldova 1:

The TV project Vector European, Moldova 1: vision and action


DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5816616
CZU: [654.17+070]:061.1EU
Pag. 42-49

Lescu Mihail
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 13 ianuarie 2022


Rezumat

În articolul de față autorul își concentrează atenția asupra examinării activității videomagazinului Vector European de la postul Moldova 1 al Instituției Publice Naționale a Audiovizualului „Teleradio-Moldova”, privind reflectarea integrării europene. El încearcă să evidențieze cauzele ce au condus la faptul că de-a lungul anilor Republica Moldova din „poveste de succes” în ce privește implementarea angajamentelor de integrare a devenit „țara ratării” politicilor europene. Aceasta în pofida faptului că mass-media de la noi, în mod special postul de televiziune Moldova 1, ani la rând reflectă consecvent și multiaspectual problematica integrării europene și apropierii țării noastre de Comunitatea europeană. Analiza întreprinsă dă posibilitate autorului să vină cu reflecții concrete privind redresarea situației în domeniul reflectării de către mass-media de la noi a problematicii privind integrarea europenă.

In this article, the author focuses his attention on examining the activity of the Vector European video magazine at the Moldova 1 station of the National Public Broadcasting institution “Teleradio-Moldova”, on the coverage of European integration. He tries to highlight the causes behind the transition of the Republic of Moldova from the “success story” in terms of implementing the commitments of integration to a “failed state” of European policies. This occurred despite many years of consistent and multi-aspectual coverage of the issue of European integration and our country’s rapprochement to the European Community by our media, especially the TV channel Moldova 1. The analysis undertaken gives the author the opportunity to come up with concrete reflections on the recovery of the situation in the field of local media coverage of European integration.

Cuvinte-cheie
integrare europeană, materiale jurnalistice, vector european, audiovizual, emisiune TV, Acord de Asociere, parteneriat estic,

European integration, journalistic materials, European Vector, audiovisual, TV show, Association Agreement, Eastern Partnership