Страх жизни и смерть как избавление от него в рассказе Леонида Андреева «Вор» к 150-летию со дня рождения Леонида Андреева
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
61 0
SM ISO690:2012
БЕНЬ, Юрий. Страх жизни и смерть как избавление от него в рассказе Леонида Андреева «Вор» к 150-летию со дня рождения Леонида Андреева. In: Славянские чтения. 2021, nr. 18(24), pp. 15-25. ISSN 1857-4580.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Славянские чтения
Numărul 18(24) / 2021 / ISSN 1857-4580

Страх жизни и смерть как избавление от него в рассказе Леонида Андреева «Вор» к 150-летию со дня рождения Леонида Андреева

The fear of life and death as a way to get rid of it in the story "The Thief" by Leonid Andreev

Frica de viață și de moarte ca o modalitate de a scăpa de ea în povestea "Hoțul" de Leonid Andreev


Pag. 15-25

Бень Юрий
 
Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко
 
Disponibil în IBN: 18 noiembrie 2021


Rezumat

В небольшом рассказе «Вор» Леонида Андреева показан герой – вор, скрывающий свою личность под маской респектабельного немца. Но ему кажется, что никого он этим не обманывает. Гонимый страхом, мучимый подозрениями, что его попутчикам все о нем известно, он чувствует себя в безопасности только в уединении. Но оно призрачно и сомнительно. Это борьба и мольба отчаянного человека с самим собой. Герой исполнен отчаяния и не видит иного выхода из времени как смерть

The short story "The Thief" by Leonid Andreev shows the hero – a thief hiding his identity under the mask of a respectable German. But it seems to him that he is not deceiving anyone with this. Driven by fear, tormented by the suspicion that his fellow travelers know everything about him, he feels safe only in solitude. But it is shadowy and doubtful. This is the struggle of a mortally frightened person with himself. The hero is filled with despair and sees no other way out of time as death.

Povestea scurtă "Hoțul" de Leonid Andreev descrie eroul - un hoț care își ascunde identitatea sub masca unui german respectabil. Dar i se pare că nu înșeală pe nimeni cu asta. Condus de frică, chinuit de suspiciunea că ceilalți călători știu totul despre el, se simte în siguranță numai în singurătate. Dar este umbros și îndoielnic. Aceasta este lupta unei persoane înspăimântate mortal cu el însuși. Eroul este plin de disperare și nu vede altă cale de evadare din timp decât moarte.

Cuvinte-cheie
двойничество, недоговоренность, хаос, отчаяние, отчужденность, смерть,

duality, ambiguity, chaos, despair, alienation, death,

dualitate, ambiguitate, haos, disperare, alienare, moarte