Nume de familie provenite din terminologia păstorească
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
398 10
Ultima descărcare din IBN:
2023-07-05 08:22
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1’373.232 (8)
Limbi romanice balcanice (Limba română) (1450)
SM ISO690:2012
OANCĂ, Teodor. Nume de familie provenite din terminologia păstorească. In: Philologia, 2021, nr. 3(315), pp. 57-71. ISSN 1857-4300. DOI: https://doi.org/10.52505/1857-4300.2021.3(315).06
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 3(315) / 2021 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Nume de familie provenite din terminologia păstorească

Surnames Derived from Pastoral Terminology

DOI: https://doi.org/10.52505/1857-4300.2021.3(315).06
CZU: 811.135.1’373.232

Pag. 57-71

Oancă Teodor
 
Universitatea din Craiova
 
Disponibil în IBN: 15 noiembrie 2021


Rezumat

Growing cattle and especially sheep was one of the main traditional Romanian occupations. Some of the terms used in this field became nicknames and later surnames. The Romanian anthroponymic database includes such surnames (listed in the Annex) and specifies the distribution of the bearers by county and region.

Creșterea vitelor și, mai ales, a oilor a fost una dintre principalele ocupații tradiționale românești. Unii dintre termenii utilizați în acest domeniu au devenit ulterior porecle și nume de familie. Baza românească de date antroponimice include aceste nume de familie (prezente în Anexă), cu menționarea frecvenței numelor pe regiuni și județe.

Cuvinte-cheie
pastoral terminology, nickname, surname,

terminologie păstorească, poreclă, nume de familie