The cult of wilderness in American myth-making
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
11 0
SM ISO690:2012
PETROVICI, Oana-Maria. The cult of wilderness in American myth-making. In: Construcții identitare. Reverberaţii ale modelului cultural francez în context european şi universal.Literatură şi Studii Culturale. Vol. 2, 19-20 aprilie 2013, Bălți. Bălți: Editura Presa universitară bălțeană, Bălţi & Editura Vasiliana ’98, Iaşi & Editura Vasiliana ’98, Iaşi, 2014, pp. 199-213. ISBN 978-9975-50-111-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Construcții identitare. Reverberaţii ale modelului cultural francez în context european şi universal.
Vol. 2, 2014
Colocviul "Construcții identitare. Reverberaţii ale modelului cultural francez în context european şi universal"
Bălți, Moldova, 19-20 aprilie 2013

The cult of wilderness in American myth-making


Pag. 199-213

Petrovici Oana-Maria
 
„Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi
 
Disponibil în IBN: 18 septembrie 2021


Rezumat

Le transcendantalisme américain se superpose comme période sur le processus de cristallisation de la conscience nationale. On s’est manifesté l’intérêt pour la nature une fois avec la colonisation du Nouveau Monde, mais ses nuances ont varié entre l’année 1620 et la période de la Guerre d’Indépendance. On se propose par cet article de montrer que cet intérêt fait partie du processus qui a eu comme résultat la définition d’une identité américaine, puisque le paysage américain – vu initialement comme un endroit sauvage – représente l’un des éléments clé qui composent le mythe américain.

Transcendentalismul american se suprapune ca perioadă peste procesul de cristalizare a conștiinței naționale. Interesul pentru natură s-a manifestat odată cu colonizarea Lumii Noi, însă nuanțele lui au variat între momentul 1620 și perioada Războiului de Independeță. Lucrarea își propune să arate că acest interes face parte din procesul care a avut ca rezultat definirea unei identități americane, deoarece peisajul American – inițial perceput ca sălbăticie – reprezintă unul dintre elementele cheie care compun mitul American.

Cuvinte-cheie
transcendantalisme, mythe, nature, terre, religion,

transcendentalism, mit, natură, Pământ, religie

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Petrovici, O.</creatorName>
<affiliation>Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='en'><p>The cult of wilderness in American myth-making</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2014</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'>978-9975-50-111-8</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>transcendantalisme</subject>
<subject>mythe</subject>
<subject>nature</subject>
<subject>terre</subject>
<subject>religion</subject>
<subject>transcendentalism</subject>
<subject>mit</subject>
<subject>natură</subject>
<subject>Pământ</subject>
<subject>religie</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2014</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='fr' descriptionType='Abstract'><p>Le transcendantalisme am&eacute;ricain se superpose comme p&eacute;riode sur le processus de cristallisation de la conscience nationale. On s&rsquo;est manifest&eacute; l&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t pour la nature une fois avec la colonisation du Nouveau Monde, mais ses nuances ont vari&eacute; entre l&rsquo;ann&eacute;e 1620 et la p&eacute;riode de la Guerre d&rsquo;Ind&eacute;pendance. On se propose par cet article de montrer que cet int&eacute;r&ecirc;t fait partie du processus qui a eu comme r&eacute;sultat la d&eacute;finition d&rsquo;une identit&eacute; am&eacute;ricaine, puisque le paysage am&eacute;ricain &ndash; vu initialement comme un endroit sauvage &ndash; repr&eacute;sente l&rsquo;un des &eacute;l&eacute;ments cl&eacute; qui composent le mythe am&eacute;ricain.</p></description>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>Transcendentalismul american se suprapune ca perioadă peste procesul de cristalizare a conștiinței naționale. Interesul pentru natură s-a manifestat odată cu colonizarea Lumii Noi, &icirc;nsă nuanțele lui au variat &icirc;ntre momentul 1620 și perioada Războiului de Independeță. Lucrarea &icirc;și propune să arate că acest interes face parte din procesul care a avut ca rezultat definirea unei identități americane, deoarece peisajul American &ndash; inițial perceput ca sălbăticie &ndash; reprezintă unul dintre elementele cheie care compun mitul American.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>