Manifestările clinice și rezultatele tratamentului limfoamelor non-Hodgkin cu afectarea primară a ganglionilor limfatici abdominali.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
92 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-14 20:10
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616-006.441-06:616.428 (1)
Patologie. Medicină clinică (4497)
Patologia sistemului limfatic, a organelor hemopoietice şi endocrine (139)
SM ISO690:2012
ROBU, Maria; FEGHIU, Veronica; BURUIANA, Sanda; POPESCU, Maria; TOMACINSCHI, Angela; CATAN, Cristina; DUDNIC, Cristina; FOSA, Olga. Manifestările clinice și rezultatele tratamentului limfoamelor non-Hodgkin cu afectarea primară a ganglionilor limfatici abdominali. . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2020, nr. 4(68), pp. 246-252. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 4(68) / 2020 / ISSN 1857-0011

Manifestările clinice și rezultatele tratamentului limfoamelor non-Hodgkin cu afectarea primară a ganglionilor limfatici abdominali.

Clinical features and treatment’s results of non-hodgkin lymphoma with primary abdominal lymph nodes involvement


CZU: 616-006.441-06:616.428
Pag. 246-252

Robu Maria1, Feghiu Veronica12, Buruiana Sanda1, Popescu Maria1, Tomacinschi Angela12, Catan Cristina2, Dudnic Cristina12, Fosa Olga12
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Oncologic
 
Disponibil în IBN: 10 iunie 2021


Rezumat

Au fost studiate manifestările clinice și rezultatele tratamentului la 59 pacienți cu limfoame non-Hodgkin (LNH) cu afectarea primară a ganglionilor limfatici abdominali în vârstă de la 25 până la 73 de ani. S-a constatat că LNH cu debutul în ganglionii limfatici abdominali s-au dezvoltat mai frecvent la persoanele cu vârsta de 40-49 de ani (64,4%). Au predominat tipurile agresive ale LNH (59,3%). LNH indolente au fost constatate doar după vârsta de 40 de ani, atingând maximum la vârsta de peste 60 de ani (47,1%). Metastaze extranodale au avut loc mai frecvent în ficat (56,0%), splină (52,05%), măduva oaselor (16,0%). Interesarea măduvei oaselor a fost înregistrată doar în LNH indolente, preponderent la pacienții cu vârsta de peste 60 de ani (62,5%). Eficacitatea tratamentului a fost în funcție de gradul de răspândire a procesului tumoral și a fost mai înaltă în cazurile de aplicare a tratamentului combinat (polichimioterapie (PChT) + radioterapie). Schema optimală de tratament a fost PChT CHOP în combinație cu rituximab (anti-CD20), la care remisiunile complete au fost obținute la pacienții cu LNH agresive și în stadii generalizate în 69,2% cazuri cu o supraviețuire fără recăderi de peste 5 ani de 75,6%.

This study included 59 patients with non-Hodgkin lymphomas (NHLs) with primary abdominal lymph nodes involvement aged between 25 and 73 years, in which clinical features and treatment outcomes were studied. It was found that in people aged between 40-49 years, NHLs with the onset in the abdominal lymph nodes developed more frequently (64.4%). Aggressive types of NHL predominated (59.3%). Indolent NHLs were found only after the age of 40 years, reaching a maximum in patients aged over 60 years (47.1%). Extranodal metastases occurred more frequently in the liver (56.0%), spleen (52.05%) and bone marrow (16.0%). Only in indolent NHLs bone marrow was affected, mainly in patients over 60 years old (62.5%). Treatment’s results were according to tumor’s spreading degree and were higher when applying combined treatment (polychemotherapy (PChT) + radiotherapy). In patients with aggressive and generalized NHLs, CHOP in combination with rituximab (anti-CD20) was the optimal PChT regimen, with a 69,2% complete remissions rate, and a 75,6% relapse-free survival at more than 5 years follow-up.

Cuvinte-cheie
limfoame non-Hodgkin, manifestări clinice, Tratament,

Non-Hodgkin lymphoma, clinical features, treatment