Atelierele de creație la Bauhaus
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
178 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-27 12:16
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378:72(430)+7.038.16 (1)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (1911)
Arhitectură (427)
Perioade și faze artistice. Școli, stiluri, influențe (50)
SM ISO690:2012
JABINSCHI, Tatiana. Atelierele de creație la Bauhaus. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 1(38), pp. 193-202. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 1(38) / 2021 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Atelierele de creație la Bauhaus

Creative workshops at the Bauhaus

CZU: 378:72(430)+7.038.16

Pag. 193-202

Jabinschi Tatiana12
 
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 26 mai 2021


Rezumat

Școala Bauhaus a fost un eveniment de prim ordin în istoria arhitecturii și artei moderne, constituindu-se într-un adevărat fenomen, promovând simplitatea și raționalitatea formelor. Frumusețea și expresivitatea artistică a acestor forme trebuia să decurgă din utilitatea lor practică. Acest seminar pilot de arte și meserii a constituit un laborator de permanentă experimentare și realizare de lucrări artistice ce dovedesc o strânsă cooperare dintre artist, artizan și industrie.

The Bauhaus School was a first-rate event in the history of architecture and modern art, becoming a real phenomenon, promoting the simplicity and rationality of forms. The beauty and artistic expressiveness of these forms had to ensue from their practical utility. This pilot seminar of arts and crafts was a laboratory of permanent experimentation and realization of artistic works that prove a close cooperation between artist, craftsman and industry.

Cuvinte-cheie
Bauhaus, artă, utilitate, ateliere, experimentare, arhitectură,

Bauhaus, art, utility, workshops, experimentation, architecture