Probleme privind corelaţia dintre fizică şi matematică
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
17 0
SM ISO690:2012
AUTOR, Nou. Probleme privind corelaţia dintre fizică şi matematică. In: Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:Ştiinţe ale naturii. Ştiinţe exacte. 25-26 aprilie 2013, Chişinău. Chişinău, 2013: CEP USM, 2013, 2013, p. 70.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti: 2013
Sesiunea "Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti: "
Chişinău, Moldova, 25-26 aprilie 2013

Probleme privind corelaţia dintre fizică şi matematică


Pag. 70-70

Autor Nou
 
 
Disponibil în IBN: 4 mai 2021


Rezumat

S-a elaborat un dispozitiv pentru studiul privind compunerea forțelor concurente în condiții de laborator. Dispozitivul poate fi aplicat la demonstrarea regulii paralelogramului. Forţele concurente se compun după regula paralelogramului. Rezultanta a două forţe concurente F1 şi F2 este egală cu diagonala paralelogramului determinat de aceste forţe:formulaValoarea rezultantei se calculează din relaţia:formulaDacă se aplică o forţă 3F  egală şi de sens contrar cu rezultanta R  , atunci forţele 1F  , 2F  şi 3F  se echilibreazăDescrierea aparatului. Aparatul este format din doi suporţi transversali, pe care sunt fixaţi doi scripeţi, care se pot roti uşor. Peste scripeţi este trecut un fir subţire şi rezistent, cu ochi la mijloc. De capetele firului şi de ochiul de la mijloc se atârnă cârlige cu corpuri cu mase marcate. Unghiul α forţele 1 F  şi 2 F  se măsoară cu un raportor. În lucrare se fac propuneri cu privire la modul de lucru cu dispozitivul și se aduc exemple de calcul numeric.