Inhibitorii proteazomali în tratamentul mielomului multiplu
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
21 0
SM ISO690:2012
FOSA, Olga; ROBU, Maria; POPESCU, Maria. Inhibitorii proteazomali în tratamentul mielomului multiplu. In: Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. 21-23 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: USMF, 2020, p. 220.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” 2020
Congresul "Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”"
Chişinău, Moldova, 21-23 octombrie 2020

Inhibitorii proteazomali în tratamentul mielomului multiplu

Proteosomal inhibitors in the treatment of multiple myeloma


Pag. 220-220

Fosa Olga, Robu Maria, Popescu Maria
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 25 martie 2021


Rezumat

Background. Multiple myeloma (MM) take part of monoclonal gamapathies and is characterized by a malignant proliferation of plasmocites. MM represents 1% in the structure of all malignant tumors. The MM morbidity in the Republic of Moldova is 0.6 per 100,000 inhabitants. Objective of the study. To study the efficacy of treatment with proteosomal inhibitors in patients with MM. Material and Methods. The efficacy of the treatment was studied in 59 patients with MM aged 42 to 79 years. Treatment was performed with: bortezomib + cyclophosphamide in 48 patients and bortezomib + thalidomide in 11 patients. Results. The efficacy of the treatment was higher in the patients treated with bortezomib + thalidomide. Clinical-hematological improvement was obtained in 100% of cases. When bortezomib + cyclophosphamide was administered, clinical-haematological improvement was found in only 62.7% of patients. The mean duration of tumor stabilization in patients receiving bortezomib + thalidomide was 13.4 months, and in cases of bortezomib + cyclophosphamide, it was 6.9 months. Conclusion. The combination of bortezomib + thalidomide has better effect then that with cyclophosphamide.

Introducere. Mielomul multiplu (MM) face parte din patologiile gamapatiilor monoclonale și este caracterizat printr-o proliferare malignă a plasmocitelor din măduva osoasă. MM reprezintă 1% în structura tumorilor maligne. Morbiditatea MM în Republica Moldova constituie 0,6 la 100.000 de locuitori. Scopul lucrării. Studierea eficacității tratamentului cu inhibitorii proteazomali la pacienții cu MM. Material și Metode. A fost studiată eficacitatea tratamentului la 59 de pacienti cu MM cu vârsta de la 42 până la 79 de ani. Tratamentul a fost efectuat cu: bortezomib+ ciclofosfamida la 48 de pacienți și bortezomib+talidomida la 11 bolnavi. Rezultate. Eficacitatea tratamentului a fost mai înaltă în cazurile de utilizare a combinației bortezomib+ talidomidă. Ameliorarea clinico-hematologică a fost obținută în 100% de cazuri. La administrarea de bortezomib+ ciclofosfamidă, ameliorarea clinicohematologică a fost constatată doar la 62,7% de pacienti. Durata medie a stabilizării procesului tumoral la pacienții la care s-a aplicat bortezomib+ talidomidă a fost 13,4 luni, iar în cazurile bortezomib+ ciclofosfamidă a constituit 6,9 luni. Concluzii. În tratamentul MM, combinația bortezomib+ talidomidă a fost prioritară celei cu ciclofosfamidă.

Cuvinte-cheie
multiple myeloma, treatment, bortezomib,

mielom multiplu, Tratament, bortezomib