Diminuarea pierderilor în liniile de transport ale energiei electrice de curent alternativ la mers în gol în procesul de transmitere a puterii naturale cu ajutorul reactorilor shunt şi a surselor de putere reactivă
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
386 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-17 20:15
SM ISO690:2012
PATIUC, Valentin. Diminuarea pierderilor în liniile de transport ale energiei electrice de curent alternativ la mers în gol în procesul de transmitere a puterii naturale cu ajutorul reactorilor shunt şi a surselor de putere reactivă. In: Problemele Energeticii Regionale. 2009, nr. 1(9), p. 9. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1(9) / 2009 / ISSN 1857-0070

Diminuarea pierderilor în liniile de transport ale energiei electrice de curent alternativ la mers în gol în procesul de transmitere a puterii naturale cu ajutorul reactorilor shunt şi a surselor de putere reactivă

Pag. 9-9

Patiuc Valentin
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 13 decembrie 2013


Rezumat

Приведены замкнутые формулы для определения установившихся значений напряжений, токов, активной и реактивной мощности в линии с распределенными и сосредоточенными параметрами. Исследуется влияние шунтирующих реакторов и ИРМ в виде конденсаторных батарей на потери ХХ с различной волновой длиной. Для полуволновой линии найдены оптимальные параметры шунтирующих реакторов, которые позволяют повысить КПД при передаче при передаче натуральной мощности.

Sunt prezentate formule analitice închise pentru determinarea valorilor tensiunilor staţionare, a intensităţilor şi a puterii active şi reactive într-un circuit de transmisie cu constante distribuite şi concentrate. Se studiază influenţa reactorilor shunt şi a surselor de putere reactivă de forma bateriilor condensatoare asupra pierderilor mers în gol cu lungimi de undă distincte. Pentru circuite cu lungimea de semiundă sunt determinaţi parametrii reactorilor shunt ce permit să se ridice randamentul în procesul de transmitere a puterii naturale.

The closed formulas for definition of the steady–state values of voltages, currents, active and reactive power in a line with the distributed and lumped constants are shown. The influence of the shunt reactors and reactive power sources in the form of capacitor banks on losses of idling with various wave lengths is investigated. For the half-wave transmissions line the optimal parameters (which allow increasing of the output during the natural-power transfer) of the shunt reactors were obtained.