Impactul pandemiei COVID-19 asupra standardelor locuirii: scenarii și idei de lucru
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
72 0
SM ISO690:2012
BERESCU, Cătălin; STĂNESCU, Simona Maria. Impactul pandemiei COVID-19 asupra standardelor locuirii: scenarii și idei de lucru. In: „Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor. 23 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: Institutul Național de Cercetări Economice, 2020, pp. 195-196. ISBN 978-9975-3463-3-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19: 2020
Conferința "Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:"
Chişinău, Moldova, 23 octombrie 2020

Impactul pandemiei COVID-19 asupra standardelor locuirii: scenarii și idei de lucru


JEL: J0, J8, O18, P25
Pag. 195-196

Berescu Cătălin, Stănescu Simona Maria
 
Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu”, Academia Română
 
Disponibil în IBN: 20 decembrie 2020


Rezumat

Locuința în vreme de pandemie a devenit sediul unor activități care înainte de criză se desfășurau în afara acesteia. Școala și biroul au invadat spațiul privat, expunîndu-l privirii publice și ridicînd probleme de echipare și de sincronizare cu funcțiunile și spațiile proprii locuirii. Ce fel de locuințe ar trebui să luăm în calcul pentru a avea un standard decent de trai în aceste condiții?

Cuvinte-cheie
COVID-19, locuire, planificare urbană, standarde minimale