Managementul tumorilor maligne pe perioada pandemiei COVID-19: sinteză narativă de literatură
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
189 6
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-18 10:22
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.9:578.834.1]:616-006.04-092.18 (1)
Boli transmisibile. Boli infecţionase şi contagioase, stări febrile (275)
Virologie (165)
SM ISO690:2012
SOFRONI, Dumitru; CUCIERU, Cristina; VÎRLAN, Mariana; ŞVEŢ, Veronica; MARTALOG, Valentin; GHIDIRIM, Nicolae; ROTARU, Tudor; ŢÎBÎRNĂ, Andrei; BACALIM, Lilia; ODOBESCU, Oxana; ŞCHIOPU, Victor; POPESCU, Constantin. Managementul tumorilor maligne pe perioada pandemiei COVID-19: sinteză narativă de literatură. In: Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2020, nr. 2(24), pp. 133-141. ISSN 2345-1467.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Numărul 2(24) / 2020 / ISSN 2345-1467

Managementul tumorilor maligne pe perioada pandemiei COVID-19: sinteză narativă de literatură

Management of malignant tumors during the COVID-19 pandemic: narrative review


CZU: 616.9:578.834.1]:616-006.04-092.18
Pag. 133-141

Sofroni Dumitru, Cucieru Cristina, Vîrlan Mariana, Şveţ Veronica, Martalog Valentin, Ghidirim Nicolae, Rotaru Tudor, Ţîbîrnă Andrei, Bacalim Lilia, Odobescu Oxana, Şchiopu Victor, Popescu Constantin
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 22 octombrie 2020


Rezumat

Introducere. COVID-19 este o boală infecţioasă cauzată de coronavirus, cunoscută prin faptul că poate provoca infecţii respiratorii cu simptomele unei răceli banale, până la sindromul respirator acut sever, numit şi SARS. SARS-CoV-2 rămâne în prezent o infecţie necunoscută, puţin studiată şi tot mai puţin este elucidat impactul acesteia asupra bolnavilor oncologici. Cercetările în această direcţie, în plan de determinare a influenţei acestei infecţii, în special, asupra persoanelor suferinde de neoplazii maligne, stabilirea diagnosticului şi a tratamentului specific pentru pacienţii oncologici cu maladia COVID 19 sunt esenţiale pentru a determina o evoluţie favorabilă acestui contingent de bolnavi. Material şi metode. Din sursele PubMed, Scopus, Protocoale clinice internaţionale au fost selectate articole publicate din perioada decembrie 2019 până în prezent, după introducerea cuvintelor cheie: „COVID-19”, „sindromul acut respirator sever”, „pneumonie atipică”, „coronavirus”, „pandemie”, „maladie oncologică”, „tratament specific oncologic”. A fost selectată şi procesată informaţia despre epidemiologia, tabloul clinic, complicaţiile, diagnosticul, diagnosticul diferenţial, triajul pacienţilor oncologici cu COVID-19, tratamentul specific. Rezultate. După procesarea informaţiei din bazele de date PubMed, Scopus şi Protocoale clinice internaţionale conform criteriilor de căutare, au fost găsite şi selectate 38 de articole privind pacienţii oncologici în perioada pandemiei, infectaţi cu SARS-CoV-2, care au fost considerate reprezentative pentru materialele publicate la tema acestui articol de sinteză. Concluzii. Pacienţii oncologici sunt un grup specific de pacienţi foarte susceptibili la orice infecţie, dar în special la infecţia SARS-CoV-2, ceea ce denotă importanţa cunoaşterii tuturor particularităţilor acestei infecţii, necesitând un diagnostic rapid şi un tratament eficient din cauza evoluţiei progresive a infecţiei.

Introduction. COVID-19 is an infectious disease caused by coronavirus, known to cause respiratory infections, with symptoms of a common cold to severe acute respiratory syndrome, also called SARS. SARS-CoV-2 currently remains an unknown and little-studied infection and its impact on cancer patients is even less elucidated. Research on this issue, in order to determine the influence of this infection, especially on people suffering from malignant neoplasms, as well as establishing the diagnosis and specific treatment for cancer patients with COVID-19 disease, are essential to determine the favorable evolution of this contingent of patients. Material and methods. Articles published from December 2019 until the present in PubMed, Scopus, and International Clinical Protocols have been selected, according to the keywords: “COVID-19”, “severe acute respiratory syndrome”, “atypical pneumonia”, “coronavirus”, “pandemic”, “oncological disease”, “specific oncological treatment”. The information about epidemiology, clinical picture, complications, diagnosis, differential diagnosis, triage of cancer patients with COVID19, and specific treatment was selected and processed. Results. After processing the information from the PubMed, Scopus and International Clinical Protocols databases according to the search criteria, 38 articles on cancer patients during the pandemic, infected with SARS-CoV-2, were found and selected, which were considered representative of the materials published on the topic of the synthesis article. Conclusions. Cancer patients are a specific group of patients, susceptible to any infection, but especially to SARSCoV2 infection, which indicates the importance of knowledge of all the infection peculiarities, requiring rapid diagnosis and effective treatment due to the progressive evolution of the infection.

Cuvinte-cheie
COVID-19, SARS-CoV-2, pneumonie atipică, tratament oncologic specific,

COVID 19, SARS-CoV-2, atypical pneumonia, specific oncological treatment