Interrelația principii – obiective - metodologie în formarea profilului moral al elevului
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
554 20
Ultima descărcare din IBN:
2023-11-13 13:50
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.0:37.034 (1)
Educație (13328)
SM ISO690:2012
VOICU, Cornelia. Interrelația principii – obiective - metodologie în formarea profilului moral al elevului. In: Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”, 2019, nr. 2(10), pp. 131-138. ISSN 2345-1866.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Numărul 2(10) / 2019 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904

Interrelația principii – obiective - metodologie în formarea profilului moral al elevului

Fundamental truth – objectives – methodology interrelationship in the formation of the student's moral profile

CZU: 37.0:37.034

Pag. 131-138

Voicu Cornelia
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 22 iunie 2020


Rezumat

Educația morală implică inițierea elevului într-o direcție care îl conduce către atitudini, sentimente și comportamente autonome libere. Astfel, principalele obiective ale educației morale sunt formarea conștiinței morale și a conduitei morale. Formarea conștiinței morale va permite elevului să se integreze în cerințele sociale, să descopere unele simțuri pozitive ale situațiilor din viața socială, să se adapteze la cerințele societății. În esență, conștiința morală permite individului să își manifeste libertatea în necesitate morală, îndrumă, stimulează și reglează conduita morală care valorifică și împlinește conștiința morală. Atingerea obiectivelor educației morale implică utilizarea unui sistem de diferite metode și proceduri adecvate scopului urmărit. Metodologia educației morale este totalitatea acțiunilor întreprinse pentru a forma conștiința și conduita morală, implicit profilul moral într-un context global și deschis. Lucrarea prezintă un proiect didactic despre etică și comunicare profesională, clasa a X-a, rezultând în interrelația truhului fundamental - obiective - metodologie, în formarea profilului moral al elevului în educația tehnologică.

Moral education involves initiating the student in a direction that leads him to free attitudes, feelings and autonomous behaviors. Thus, the main objectives of moral education are the formation of moral conscience and moral conduct. Forming moral conscience will enable the student to integrate into social requirements, to discover some positive senses of social life situations, to adapt to the demands of society. Essentially, moral consciousness allows the individual to manifest his freedom in moral necessity, guides, stimulates and regulates moral conduct that harnesses and fulfills moral conscience. Achieving the objectives of moral education implies the use of a system of various methods and procedures appropriate to the pursued purpose. The methodology of moral education is the totality of actions that are undertaken to form conscience and moral conduct, implicitly moral profile in a global and open context. The paper presents a didactic project on ethics and professional communication, the 10th grade, resulting in the interrelation of fundamental truh - objectives - methodology, in the formation of the moral profile of the student in the technological education.

Cuvinte-cheie
educaţie morală, principii morale, obiective morale, metode morale,

moral education, moral fundamental truth, moral objectives, moral methods