Evoluţia modului de stabilire a preţului la gazele naturale în spaţiul european, în contextul semnării noului contract de aprovizionare cu gaze a Republicii Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
490 6
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-16 17:58
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
338.51:662.7(478+4) (1)
Preț. Formarea prețului. Costuri (81)
Explozivi. Combustibili (77)
SM ISO690:2012
TIMOFTE, Natalia. Evoluţia modului de stabilire a preţului la gazele naturale în spaţiul european, în contextul semnării noului contract de aprovizionare cu gaze a Republicii Moldova . In: Economica. 2012, nr. 1(79), pp. 29-40. ISSN 1810-9136.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 1(79) / 2012 / ISSN 1810-9136

Evoluţia modului de stabilire a preţului la gazele naturale în spaţiul european, în contextul semnării noului contract de aprovizionare cu gaze a Republicii Moldova

CZU: 338.51:662.7(478+4)
Pag. 29-40

Timofte Natalia
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 27 noiembrie 2013


Rezumat

Republica Moldova este, în proporţie de cca 90%, dependentă de importul de resurse energetice. Din acestea, în anul 2010, gazele naturale au constituit cca 50%, combustibilii lichizi şi solizi – 37%, energia electrică – 13%. Ponderea gazelor naturale în resurse energetice principale pe ţară constituie cca 40%. Consumul de gaze naturale, în R. Moldova, este, practic, în întregime acoperit din import.Producerea locală de energie electrică, din partea dreaptăa Nistrului, asigură doar cca 1/3 din consum. Producerea de energie electrică şi termică este, în proporţie de cca 95%, bazată pe utilizarea gazelor naturale. În perioada 2004-2012, preţurile de furnizare a gazelor naturale în R. Moldova au crescut de peste 6 ori. Pe parcursul mai multor decenii, preţurile stabilite la gazele naturale sunt legate, preponderent, de evoluţia preţurilor la petrol şi produse petroliere. Totodată, preţurile la petrol, în perioada 2004-2012, au crescut de cca 2 ori. În cele ce urmează, este analizată valabilitatea, în ziua de azi, a aplicării metodelor tradiţionale de stabilire a preţurilor la gazele naturale, în special, pentru R. Moldova. Cuvinte-cheie: gaze naturale, preţ, Republica Moldova, Uniunea Europeană, Comunitatea Energetică, contracte de lungă durată, comerţ cu gaz.

In the Republic of Moldova the share of import in the total energy supply is around 90%. The share of natural gas in total import, in 2010, was about 50%, liquid and solid fuels – 37%, electricity – 13%. In the total energy supply, natural gas share is about 40%. Almost 100% of natural gas is being imported. Local electricity production – right bank of the r. Dniester – covers only 1/3 of demand. Power generation, electricity and heat, is for more than 95% based on natural gas. During 2004-2012, the price for natural gas supplied to Moldova increased by 6 times. Natural gas supply prices, during several decades, are being predominantly based on the prices for crude oil and petroleum products. At the same time, during 2004-2012, petroleum prices had twofold increase. In the followings, the validity of application of the traditional gas price setting mechanisms, particularly for R.Moldova, is being questioned.Key-words: natural gas, price, Republic of Moldova, European Union, Energy Community, long-term contracts, gas trading.

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Timofte, N.I.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Energetica al AŞM, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Evoluţia modului de stabilire a preţului la gazele naturale în spaţiul european, în contextul semnării noului contract de aprovizionare cu gaze a Republicii Moldova
</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2012</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1810-9136</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>338.51:662.7(478+4)</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2012-03-01</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'>Republica Moldova este, în proporţie de cca 90%, dependentă de importul de resurse energetice. Din acestea, în anul 2010, gazele naturale au constituit cca 50%, combustibilii lichizi şi solizi – 37%, energia electrică – 13%. Ponderea gazelor naturale în resurse energetice principale pe ţară constituie cca 40%. Consumul de gaze naturale, în R. Moldova, este, practic, în întregime acoperit din import.Producerea locală de energie electrică, din partea dreaptăa Nistrului, asigură doar cca 1/3 din consum. Producerea
de energie electrică şi termică este, în proporţie de cca 95%, bazată pe utilizarea gazelor naturale. În perioada 2004-2012, preţurile de furnizare a gazelor naturale în R. Moldova au crescut de peste 6 ori. Pe parcursul mai multor decenii, preţurile stabilite la gazele naturale sunt legate, preponderent, de evoluţia preţurilor la petrol şi produse petroliere. Totodată, preţurile la petrol, în perioada 2004-2012, au crescut de cca 2 ori. În cele ce urmează, este analizată valabilitatea, în ziua de azi, a aplicării metodelor tradiţionale de stabilire a preţurilor la gazele naturale, în special, pentru R. Moldova. Cuvinte-cheie: gaze naturale, preţ, Republica Moldova, Uniunea Europeană, Comunitatea Energetică, contracte de lungă durată, comerţ cu gaz.
</description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'>In the Republic of Moldova the share of import in the total energy supply is around 90%. The share of natural gas in total import, in 2010, was about 50%, liquid and solid fuels – 37%, electricity – 13%. In the total energy supply, natural gas share is about 40%. Almost 100% of natural gas is being imported. Local electricity production – right bank of the r. Dniester – covers only 1/3 of demand. Power generation, electricity and heat, is for more than 95% based on natural gas. During 2004-2012, the price for natural gas supplied to Moldova increased by 6 times. Natural gas supply prices, during several decades, are being predominantly based on the prices for crude oil and petroleum products. At the same time, during 2004-2012, petroleum prices had twofold increase. In the followings, the validity of application of the traditional gas price setting mechanisms, particularly for R.Moldova, is being questioned.Key-words: natural gas, price, Republic of Moldova, European Union, Energy Community, long-term contracts, gas trading.
</description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>