Categoriile filosofice de esență, conținut și formă în teoria răspunderii juridice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
300 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-12 09:18
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
340.1 (700)
Tipuri și forme ale dreptului (686)
SM ISO690:2012
BALTAG, Dumitru; DOBÎNDA, Vasile. Categoriile filosofice de esență, conținut și formă în teoria răspunderii juridice. In: Studii Juridice Universitare. 2019, nr. 3-4(47-48), pp. 68-77. ISSN 1857-4122.
10.5281/zenodo.3875014
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studii Juridice Universitare
Numărul 3-4(47-48) / 2019 / ISSN 1857-4122

Categoriile filosofice de esență, conținut și formă în teoria răspunderii juridice

Philosophical Categories of Essence, Content and Form in the Theory of Legal Responsibility

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3875014
CZU: 340.1

Pag. 68-77

Baltag Dumitru, Dobînda Vasile
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 4 iunie 2020


Rezumat

The structure of legal liability phenomenon problem is inherent of determination of it as a complex legal phenomenon. The structure of legal liability phenomenon represents a system of elements that complement wich other and not chaotic, for these reasons researching this subject about structure involves a systemic approach. The notions of essence, content and form are philosophical concepts. General Theory of Law does not define, but it endorses the meaning which it gives philosophy. In this paper we put in order to classify from diversity of features of legal liability phenomenon, essence, content, and its internal structure.

Problema structurii fenomenului răspunderii juridice este inerentă determinării acesteia drept un fenomen juridic complex. Structura fenomenului răspunderii juridice reprezintă un sistem de elemente ce se completează şi nicidecum haotic, tocmai din aceste considerente cercetarea acestui subiect ce ţine de structură implică o abordare sistemică. Noţiunile de esenţă, conţinut şi formă sunt concepte filosofice. Teoria Generală a Dreptului nu le defineşte, ci şi le însuşeşte în înţelesul pe carele îl dă filosofia. În această lucrare ne-am pus scopul de a clasifica, din diversitatea de trăsături a fenomenului răspunderii juridice, esenţa, conţinutul şi structura internă a acesteia.

Cuvinte-cheie
legal liability phenomenon, essence, content,

răspundere juridică, responsabilitate juridică, structură internă