Normative Doctrinal Analysis of Peacekeeping Operations in Europe (Transnistria, Nagorno-Karabakh, Georgia, Kosovo).
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
376 8
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-02 20:07
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
341.382 (1)
Drept de război. Relații de drept internațional în timp de război (50)
SM ISO690:2012
CAUIA, Alexandru; ALABDULJABBAR, Naif Jassim. Normative Doctrinal Analysis of Peacekeeping Operations in Europe (Transnistria, Nagorno-Karabakh, Georgia, Kosovo).. In: Studii Juridice Universitare. 2019, nr. 3-4(47-48), pp. 22-40. ISSN 1857-4122.
10.5281/zenodo.3875000
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studii Juridice Universitare
Numărul 3-4(47-48) / 2019 / ISSN 1857-4122

Normative Doctrinal Analysis of Peacekeeping Operations in Europe (Transnistria, Nagorno-Karabakh, Georgia, Kosovo).

Analiza doctrinar-normativă a operațiunilor de menținere a păcii în Europa (Transnistria, Nagorno-Karabakh, Georgia, Kosovo)

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3875000
CZU: 341.382

Pag. 22-40

Cauia Alexandru, Alabduljabbar Naif Jassim
 
Free International University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 4 iunie 2020


Rezumat

This article reflects the place and role of the international organizations such as the United Nations and the Organization for Security and Cooperation in Europe in the process of ameliorating the negative effects of hostilities as well as in the process of conflict settlement in Transnistria, Nagorno-Karabakh, Georgia, Kosovo. It also analyzes the normative-legal basis of using the international legal-political instruments for the settlement of conflicts characteristic to the international and regional organizations in Europe. An important element is the research of the position, mechanisms and legal instruments used by the states involved in the process of mediation or intermediation of the dialogue between the parties affected by the conflict.

Prezentul articol reflectă locul și rolul organizațiilor internaționale precum Organizația Națiunilor Unite și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa în procesul de ameliorare a efectelor negative ale ostilităților cît și în procesul de soluționare a conflictelor din Transnistria, Karabahul de Munte, Georgia, Kosovo. De asemenea se analizează baza normativ-legală a utilizării instrumentelor juridico-politice internaționale de soluționare a conflictelor caracteristice organizațiilor internaționale și regionale din Europa. Un element important îl constituie cercetarea poziției, mecanismelor și instrumentelor juridice utilizate de statele implicate în procesul de mediere sau intermediere a dialogului dintre părțile afectate de conflict.

Cuvinte-cheie
regional conflicts, peacekeeping missions, peacekeeping operations, UN, OSCE, regional conflicts settlement,

conflicte regionale, misiuni de pacificare, operaţiuni de menţinere a păcii, ONU, OSCE, soluționarea conflictelor regionale