Rolul rezecțiilor vasculare în chirurgia hepatobiliopancreatică
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
381 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-09 09:48
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.36/.37-006-089:616.136.4/.5-089.87 (1)
Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar (1320)
Patologia sistemului circulator, a vaselor sanguine. Tulburări cardiovasculare (731)
SM ISO690:2012
HOTINEANU, Adrian; BURGOCI, Serghei; IVANCOV, Grigore; SÎRGHI, Vitalie; CAZACU, Dumitru; HOTINEANU, Vladimir. Rolul rezecțiilor vasculare în chirurgia hepatobiliopancreatică. In: Arta Medica . 2019, nr. 3(72), p. 52. ISSN 1810-1852.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta Medica
Numărul 3(72) / 2019 / ISSN 1810-1852

Rolul rezecțiilor vasculare în chirurgia hepatobiliopancreatică

The role of vascular resections in hepatobiliopancreatic surgery


CZU: 616.36/.37-006-089:616.136.4/.5-089.87
Pag. 52-52

Hotineanu Adrian, Burgoci Serghei, Ivancov Grigore, Sîrghi Vitalie, Cazacu Dumitru, Hotineanu Vladimir
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 8 aprilie 2020


Rezumat

Introducere: Incidența tumorilor maligne a zonei hepatobiliopancreatice în ultimii ani a crescut în mod constant și este 17,3 la 100000 de populație. Rezecabilitatea tumorilor acestei zone este asociată, în primul rînd cu invazia vasculară și într-o masură este determinată de posibilitațile obiective și subiective de rezecție și reconstrucție a vaselor magistrale. Odată cu progresele marcate în chimioterapie, prevaleaza idea că invazia vasculară permite efectuarea rezecției radicale. Materiale și metode: Am analizat rezultatele a 40 de rezecții vasculare a zonei hepatobiliopancreatice. Majoritatea din ele au fost efectuate la pacienți cu cancer cefalopancreatic cu invazie în vena porta/vena mezenterica superioara (VP/VMS) – 23 pacienți, colangiocarcinom perihilar – cu invazie în vena cavă inferioară (VCI) – 3 și invazia VP – 5 pacienți, tumori hepatice primare și metastatice cu invazia VCI – 4 pacienți și invazia VP – 5 (3) pacienți. Rezecția marginală VP/VMS cu suturare am efectuat în 13 cazuri (32,5%), rezecția VP/VMS cu anastomoză – 11 (27,5%) cazuri, rezecția VP/VMS cu reconstrucție ulilizînd grefă – 9 (22,5%). Rezecția marginală a VCI am efectuat în 5 (5%) cazuri, și în 2 (5%) cazuri am efectuat rezecția VCI cu reconstrucție cu grefa sintetică. Rezultate: Complicații speciice pentru reconstrucție vasculară s-au determinat doar într-un caz – tromboză parțială a grefei sintetice a VCI, tratată conservativ. Un caz de mortalitate postoperatorie la pacient cu carcinom hepatocelular grefat pe ciroză hepatică și tromboză tumorală a VCI, la care s-a efectuat hepatectomie reglată dreaptă extinsă la lobul caudat, combinată cu cavotomie. Cauza decesului – insuiciență hepatică postrezecție. Durata medie de spitalizare 10 – 48 de zile și nu diferă de durata spitalizării pacienților cu aceeasi patologie, dar fără rezecție vasculară. Concluzii: Rezultatele obținute ne pot demonstra ca rezecțiile vasculare nu inluențează asupra decurgerii perioadei postoperatorii. La fel, invazia vasculară nu poate i considerată ca factor de pronostic negativ în perioada postoperatorie precoce, dar permite de a efectua intervenții chirurgicale potențial radicale.

Introduction: The incidence of malignant tumors of hepatobiliopancreatic zone has increased in recent years and is 17.3:100000. The resectability of the tumors in this area is associated primarily with vascular invasion and, to a certain extent, is determined by the objective and subjective possibilities of resection and reconstruction of the main vessels. With progress in chemotherapy, in hepatobiliary surgery there is the idea that the vascular invasion allows radical resection. Materials and methods: We analyzed the results of 40 vascular resections of the hepatobiliopancreatic zone. Most of these were performed in patients with cephalopancreatic cancer with invasion in the superior mesenteric vein, portal vein (SMV/PV) - 23 patients, perihilar cholangiocarcinoma - invasion in inferior vena cava (IVC) in 3 patients and PV invasion - 5 patients, primary and metastatic liver tumors with invasion of IVC - 4 patients and PV invasion - 5 (3) patients. In thirteen cases (32.5%) was performed the marginal resection of portal SMV/PV with suturing (SMV/PV), resection SMV/PV with anastomosis - 11 (27.5%) cases, resection SMV/PV with a graft reconstruction - 9 (22.5%). The marginal resection of the IVC was performed in 5 (5%) cases, and in 2 (5%) cases we performed resection of the IVC with reconstruction using synthetic graft. Results: Speciic complications for vascular reconstruction were determined only in one case - partial thrombosis of the synthetic graft of the IVC, treated conservatively. There was one case of postoperative mortality in patient with hepatocellular carcinoma associated with cirrhosis and tumoral thrombosis of the IVC, in this case being performed right hepatectomy extended to segment 1, combined with cavotomy. Cause of death – posthepatectomy liver failure. The average duration of hospitalization was 10 - 48 days and did not difer from the length of hospitalization in patients with the same pathology but without vascular resection. Conclusions: The results obtained can demonstrate that vascular resections do not inluence the progression of the postoperative period. Similarly, vascular invasion can not be considered as a negative prognostic factor in the early postoperative period, but allows to perform potentially radical surgeries.

Cuvinte-cheie
rezecție vasculară, invazie vasculară, reconstrucție vasculară,

vascular resection, vascular invasion, vascular reconstruction