IBN
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-1(1) pentru cuvîntul-cheie "sustainability"

Revitalization of the rever bed Bâc

Alamary Rawaa Safaa
Technical University of Moldova
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-1 of 1