IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-3(3) pentru cuvîntul-cheie "chist odontogen"

Diagnosticul și tratamentul complex al pacienților cu chisturi odontogene ale maxilarului superior

Chiriac Gherman
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3168-4-2.
Disponibil online 30 July, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprecierea eficacităţii tratamentului miniminvaziv al pacienţilor cu chisturi odontogene maxilare prin metoda de decompresie și marsupializare

Cucu Ghenadie, Topalo Valentin
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 3(44) / 2017 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 5 December, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chisturile maxilare. date statistice
Cucu Ghenadie, Topalo Valentin
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 1-2(42-43) / 2017 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 16 August, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-3 of 3