IBN
Închide
Andrievschi-Bagrin Veronica
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 3. Publicaţii peste hotare - 2.
Publicații indexate în SCOPUS - 2. Teze/Rezumate în culegeri - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.1.Articole în reviste din WoS - 2
  • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2

2023 - 3

  Analiza empirică a rețelelor serie-paralel versus paralel-serie cu metoda monte carlo pentru distribuția exponențială a elementelor rețelelor
Andrievschi-Bagrin Veronica
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-828-3..
Disponibil online 22 September, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Graphical methods as a complements of analytical methods used in the research of dynamic models for networks reliability
Leahu Alexei , Andrievschi-Bagrin Veronica , Rotaru (Gorban) Maria
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing
Editia 12. 2023. Chișinău. ISBN (pdf) 978-9975-45-898-6 (PDF).
Disponibil online 3 April, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Graphical methods as a complements of analytical methods used in the research of dynamic models for networks reliability
Leahu Alexei , Andrievschi-Bagrin Veronica , Rotaru (Gorban) Maria
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing IC ECCO 2022
Editia 12. 2023. Chișinău. ISBN (pdf) 978-9975-45-897-9 (PDF).
Disponibil online 4 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

  Min(Max-PSD) and Max(Min-PSD) as lifetime distributions in Network's Reliability
Leahu Alexei , Andrievschi-Bagrin Veronica , Ciorbă Dumitru , Fiodorov Ion
Technical University of Moldova
Analele Stiintifice ale Universitatii Ovidius Constanta, Seria Matematica
Vol. 30, / 2022 / ISSN 1224-1784 / ISSNe 1844-0835
Disponibil online 5 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Reliability of serial-parallel networks vs reliability of parallel-serial networks with constant numbers of sub-networks and units
Andrievschi-Bagrin Veronica , Leahu Alexei
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 29, Nr. 4 / 2022 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 18 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

  Min(max-psd) and max(min-psd) distributions as a lifetime distributions in network's reliability
Leahu Alexei , Andrievschi-Bagrin Veronica , Ciorbă Dumitru , Fiodorov Ion
Technical University of Moldova
Actual Problems of Mathematics and Informatics
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-45-677-7.
Disponibil online 25 June, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Once again about the reliability of serial-parallel networks vs parallel-serial networks
Leahu Alexei , Andrievschi-Bagrin Veronica , Ciorbă Dumitru , Fiodorov Ion
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing IC|ECCO-2021
Editia 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-776-7.
Disponibil online 27 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Once again about the reliability of serial-parallel networks vs parallel-serial networks
Leahu Alexei , Andrievschi-Bagrin Veronica , Ciorbă Dumitru , Fiodorov Ion
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing IC|ECCO-2021
Editia 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-776-7.
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Reliability of the networks with random number of the units in each subnet
Leahu Alexei , Andrievschi-Bagrin Veronica , Ciorbă Dumitru , Fiodorov Ion
Technical University of Moldova
Mathematics and Information Technologies: Research and Education
2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 30 June, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

  Lifetime distributions and their approximation in reliability of serial/parallel networks
Leahu Alexei , Andrievschi-Bagrin Veronica
Université Technique de Moldavie
Analele Stiintifice ale Universitatii Ovidius Constanta, Seria Matematica
Vol. 28, Nr. 2 / 2020 / ISSN 1224-1784 / ISSNe 1844-0835
Disponibil online 29 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

  Modelling reliability of serial-parallel and parallel-serial networks with constant numbers of subnetworks and units
Andrievschi-Bagrin Veronica
Universitatea Tehnică a Moldovei
Electronics, Communications and Computing
Editia 10. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-84-3.
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-626
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Reliability of serial-parallel networks vs reliability of parallel-serial networks
Leahu Alexei , Andrievschi-Bagrin Veronica
Universitatea Tehnică a Moldovei
Electronics, Communications and Computing
Editia 10. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-84-3.
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-732
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 12 of 12