IBN
Închide
Tudurachi Ligia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1

2019 - 2

Mică fenomenologie a rostirii de cenaclu românești („Junimea”, „Sburătorul”, „Cercul literar de la Sibiu”)
Tudurachi Ligia
Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanSpiritus loci: interferențe, confluență, rezistență
Ediţia 13. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-6-8.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-553
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moduri ale „literaturii colective” în cenaclul de la Sburătorul
Tudurachi Ligia
Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca
Philologia
Nr. 1-2(301-302) / 2019 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 1 May, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-676
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 2 of 2