IBN
Închide

Lista articolelor cu rezumate în limba romana

Print PDF
Afisarea articolelor: 501-520(520)
501. SLAVESCU, E. Data mining şi modelarea predictivă în activităţile de marketing: abordări conceptuale. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 58-53. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
502. MOVILEANU, V. Calitatea produselor ca factor economic şi social al dezvoltării legumiculturii. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 65-59. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
503. BARBAROȘ, I., BARBĂROȘ, E. Eficienţa utilizării resurselor funciare în pomicultura Republicii Moldova. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 76-72. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
504. OLEINIUC, M. Caracteristica generală a sectorului de panificaţie din Republica Moldova şi poziţia sa în complexul agroalimentar. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 82-77. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
505. PERCIUN, R. Teoria financiară: incursiuni în istoria evoluţiei acesteia. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 89-83. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
506. COVAȘ, L., SOLCAN, A., STIHI, L., BUCIUȘCAN, S. Studiu asupra responsabilităţii sociale corporative a întreprinderilor mici şi mijlocii din Republica Moldova. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 103-90. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
507. BUȘMACHIU, E. Aspecte privind descentralizarea fiscală în Republica Moldova. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 109-104. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
508. DUȚĂ, S. Particularităţile adaptării manageriale în mediul de afaceri al economiei concurenţiale. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 114-110. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
509. MEMEȚ, D. Evaluarea nivelului de intensitate a producţiei vegetale sub aspect regional. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 122-115. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
510. CHISTRUGA, M. Prognoze pe termen mediu în baza modelului macroeconometric al IEFS. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 126-123. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
511. MANOLE, T., ANGHEL, S. Echilibrul trezorerial cercetat prin prisma fluxurilor financiare (încasări – plăţi). Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 140-127. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
512. LITVIN, A. Gestiunea şi reglementarea exportului de produse agroalimentare din Republica Moldova. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 149-141. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
513. CAZACU, A. Tendinţe ale dezvoltării pieţei vinicole globale. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 154-150. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
514. NAVAL, E., TIMUȘ, A. Inovarea şi creşterea economică în Republica Moldova. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 163-155. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
515. NOVAC, A. Problemele ÎMM – rezidenţi ai parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi Incubatorului de Inovare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 172-164. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
516. ONICA, V. Perspectivele creării şi dezvoltării sistemului acumulativ de pensii ca parte componentă a sistemului naţional de asigurare cu pensii în Republica Moldova. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 178-173. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
517. MOCANU, I. Influenţa factorilor socio-economici asupra situaţiei politice de pe ambele maluri ale Nistrului. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 194-179. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
518. GHERBANOVSCAIA, L. Impactul educaţiei asupra calităţii potenţialului uman în politica socială de dezvoltare. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 203-194. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
519. COLESNICOVA, T. Evaluarea influenţei capitalului uman asupra salariilor femeilor şi bărbaţilor în Republica Moldova. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 212-204. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
520. TIMUȘ, A. Cooperativelor agricole de producţie şi societăţilor pe acţiuni le aparţine viitorul. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 213-213. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
 
 

501-520 of 520