IBN
Închide

Lista articolelor cu rezumate în limba romana

Print PDF
Afisarea articolelor: 521-540(543)
521. LUCHIAN, I., TIMUȘ, A. Tendinţe mondiale ale pieţei cardurilor de credit. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 35-31. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
522. BALTAG, G. Analiza unor aspecte ale datoriilor pe termen scurt la întreprinderile agricole. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 40-36. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
523. DUMITRAȘCO, M. De la conceptul de vulnerabilitate – la cel de dezvoltare durabilă în economie (în baza modelului european de dezvoltare). Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 52-41. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
524. SLAVESCU, E. Data mining şi modelarea predictivă în activităţile de marketing: abordări conceptuale. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 58-53. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
525. MOVILEANU, V. Calitatea produselor ca factor economic şi social al dezvoltării legumiculturii. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 65-59. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
526. BARBAROȘ, I., BARBĂROȘ, E. Eficienţa utilizării resurselor funciare în pomicultura Republicii Moldova. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 76-72. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
527. OLEINIUC, M. Caracteristica generală a sectorului de panificaţie din Republica Moldova şi poziţia sa în complexul agroalimentar. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 82-77. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
528. PERCIUN, R. Teoria financiară: incursiuni în istoria evoluţiei acesteia. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 89-83. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
529. COVAȘ, L., SOLCAN, A., STIHI, L., BUCIUȘCAN, S. Studiu asupra responsabilităţii sociale corporative a întreprinderilor mici şi mijlocii din Republica Moldova. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 103-90. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
530. BUȘMACHIU, E. Aspecte privind descentralizarea fiscală în Republica Moldova. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 109-104. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
531. DUȚĂ, S. Particularităţile adaptării manageriale în mediul de afaceri al economiei concurenţiale. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 114-110. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
532. MEMEȚ, D. Evaluarea nivelului de intensitate a producţiei vegetale sub aspect regional. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 122-115. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
533. CHISTRUGA, M. Prognoze pe termen mediu în baza modelului macroeconometric al IEFS. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 126-123. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
534. MANOLE, T., ANGHEL, S. Echilibrul trezorerial cercetat prin prisma fluxurilor financiare (încasări – plăţi). Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 140-127. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
535. LITVIN, A. Gestiunea şi reglementarea exportului de produse agroalimentare din Republica Moldova. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 149-141. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
536. CAZACU, A. Tendinţe ale dezvoltării pieţei vinicole globale. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 154-150. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
537. NAVAL, E., TIMUȘ, A. Inovarea şi creşterea economică în Republica Moldova. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 163-155. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
538. NOVAC, A. Problemele ÎMM – rezidenţi ai parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi Incubatorului de Inovare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 172-164. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
539. ONICA, V. Perspectivele creării şi dezvoltării sistemului acumulativ de pensii ca parte componentă a sistemului naţional de asigurare cu pensii în Republica Moldova. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 178-173. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
540. MOCANU, I. Influenţa factorilor socio-economici asupra situaţiei politice de pe ambele maluri ale Nistrului. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 194-179. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
 
 

521-540 of 543