Unele considerații asupra localizării manuscrisului „Sandipa”
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
772 3
Ultima descărcare din IBN:
2022-11-25 11:58
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1'0:82.09'01 (1)
Balkan Romance / Balkan Romanic languages (1473)
Literary criticism. Literary studies (221)
SM ISO690:2012
VEREBCEANU, Galaction. Unele considerații asupra localizării manuscrisului „Sandipa”. In: Filologia modernă: realizări şi perspective în context european: Spiritus loci: interferențe, confluență, rezistență, 10-11 octombrie 2019, Chişinău. Chişinău: "Tipocart Print" SRL, 2019, Ediţia 13, pp. 203-208. ISBN 978-9975-3289-6-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 13, 2019
Colocviul "Filologia modernă: realizări şi perspective în context european"
Chişinău, Moldova, 10-11 octombrie 2019

Unele considerații asupra localizării manuscrisului „Sandipa”

CZU: 811.135.1'0:82.09'01

Pag. 203-208

Verebceanu Galaction
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
 
Disponibil în IBN: 13 ianuarie 2020


Rezumat

Articolul examinează aspectul filologic referitor la stabilirea, cu argumente lingvistice, a provenienței copiei romanului popular „Sandipa”, manuscris românesc sub cota 824 (fondul Grigorovici) păstrat la Biblioteca de Stat a Rusiei și datat în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Analiza trăsăturilor gramaticale și lexicale relevă faptul că textul manuscrisului „Sandipa” înfățișează două straturi de limbă localizabile în regiuni dialectale diferite.

The article examines the philological aspect regarding the establishment, with linguistic arguments, of the copy origin of the popular novel „Sandipa”, Romanian manuscript under quota 824 (Grigorovici fund) kept at the State Library of Russia and dated in the second half of the 18th century. The analysis of grammatical and lexical features reveals that the text of the Sandipa manuscript depicts two layers of language that can be located in different dialectal regions.

Cuvinte-cheie
consoană, copie, filă, fonetică, lexic, localizare, manuscris, morfologie, vocală,

consonant, copy, tab, phonetic, lexicon, location, manuscript, morphology, vocal