Dezvoltarea la studenți a percepției vizuale prin studiul în domeniul picturii murale din Republica Moldova
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
319 8
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-27 19:04
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.147:75.052(478) (1)
Higher education. Universities. Academic study (1572)
Painting (249)
SM ISO690:2012
JABINSCHI, Ion; ARBUZ-SPATARI, Olimpiada. Dezvoltarea la studenți a percepției vizuale prin studiul în domeniul picturii murale din Republica Moldova. In: Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare. Ediția 1-a, 27 aprilie 2017, Bălți. Bălți: Tipografia din Bălţi, 2017, pp. 244-248. ISBN 978-9975-132-97-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 1-a, 2017
Conferința "Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare"
Bălți, Moldova, 27 aprilie 2017

Dezvoltarea la studenți a percepției vizuale prin studiul în domeniul picturii murale din Republica Moldova


CZU: 378.147:75.052(478)
Pag. 244-248

Jabinschi Ion1, Arbuz-Spatari Olimpiada2
 
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 12 martie 2018


Rezumat

The scope of our research is to determine the specific actions for the perception of the monumental art works in the artistic creation of those educated in the superior art study process. Those wishing to practice the mural/monumental painting need to be thoroughly documented with both practical and theoretical knowledge that can be acquired/achieved within the „Composition-Project” course, „Technological Practice. Mural Painting” and „The Technology of Mural Painting”, taught studied at the „Mural Painting” section, of the Faculty of Fine Arts, of the Academy of Music, Theater and Fine Arts.