Un maniscris al Sindipei de la sfârşitul secolului al XIII-lea. Text (I-3)
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
794 8
Ultima descărcare din IBN:
2023-07-13 11:20
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1.09'01 (1)
Literature of Balkan Romance / Romanic languages (2138)
SM ISO690:2012
VEREBCEANU, Galaction. Un maniscris al Sindipei de la sfârşitul secolului al XIII-lea. Text (I-3). In: Philologia, 2017, nr. 5-6(293-294), pp. 113-130. ISSN 1857-4300.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 5-6(293-294) / 2017 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Un maniscris al Sindipei de la sfârşitul secolului al XIII-lea. Text (I-3)

CZU: 821.135.1.09'01

Pag. 113-130

Verebceanu Galaction
 
Institutul de Filologie al AŞM
 
 
Disponibil în IBN: 5 ianuarie 2018


Rezumat

Ediția urmărește scopul de a oferi specialiștilor textul manuscrisului anunțat în titlu, una din numeroasele versiuni românești ale romanului popular, pătruns în literatura noastră la începutul secolului XVIII-lea sub denumirea prescurtată de Sindipa. Scrierea, puțin cunoscută în literatura de specialitate, datează din 1798, a fost copiată de Ioan Crăciun din Ștefănești, Dorohoi, se conține într-un manuscris românesc (cota 824) din fondul Grigorovici de la Biblioteca de Stat a Rusiei (Moscova) și are un volum de 101 file

This edition focuses on providing for specialists the manuscript'`s text announced in the title, one of many Romanian versions of the popular novel, entered in our literature from the early 18th century, under the abbreviated name of Sindipa. The writing, little known in the specialized literature, dating from 1798, was copied by Ioan Crăciun from Ștefănești, Dorohoi, it is contained in a Romanian manuscript (elevation 824) from the Grigorovici fund of the State Library of Russia (Moscow) and has a volume of 101 pages

Cuvinte-cheie
copie, manuscris, slovă, sunet-tip,

frafem,

text