Percepția mass-mediei în procesul de democratizare a societății din Republica Moldova
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
206 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-03 14:17
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[316.653:659.3/4+32.019.51:654.19](478) (1)
Social psychology (437)
Publicity. Information work. Public relations (138)
Politics (1668)
Telecommunication and telecontrol (organization, services) (51)
SM ISO690:2012
MOCANU, Victor; DUMBRĂVEANU, Andrei. Percepția mass-mediei în procesul de democratizare a societății din Republica Moldova. In: Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 2(174), pp. 115-127. ISSN 1957-2294.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Numărul 2(174) / 2017 / ISSN 1957-2294

Percepția mass-mediei în procesul de democratizare a societății din Republica Moldova

Perception of mass-media in the progress of democratization of the society from Republic of Moldova


CZU: [316.653:659.3/4+32.019.51:654.19](478)
Pag. 115-127

Mocanu Victor, Dumbrăveanu Andrei
 
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
 
Disponibil în IBN: 20 octombrie 2017


Rezumat

Studiul respectiv a fost elaborat de către Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova și este dedicat cercetării acțiunii mediatice оn formarea opiniei publice оn procesul de democratizare a Republicii Moldova. Această cercetare reprezintă un segment din proiectul internațional „Rolul mass-mediei оn procesul electoral: analiză sociologică”, obiectivul investigației fiind identificarea opiniei societății despre rolul mass-mediei оn campania electorală din Republica Moldova.

The study is made by the Association of the Sociologists and Demographists from the Republic of Moldova and it is dedicated to find the role of the media in the forming of the citizens’ opinions during the democratization process of the Republic of Moldova. This study is a part of the international project “The role of mass-media in the election process: a sociological analysis”. The purpose of the investigation is to find the society’s opinion about the role of mass-media in the election-campaign from the Republic of Moldova.

Cuvinte-cheie
media, proces, democraţie, campanie electorală, factori, indicatori, partide,

media, processes, parties, democracy, factors, indicators, election campaign