IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(120) pentru cuvîntul-cheie "proces"
Prezumţia de nevinovăţie
Casîm Marta, Railean Petru
Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul valorilor europene
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-8-4.
Disponibil online 13 January, 2023. Descarcări-21. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii metacognitive
Gherghişan Mariana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(20) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 21 July, 2020. Descarcări-30. Vizualizări-959
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente structurale în comunicarea interpersonală medic-pacient
Nastasiu Silvia, Eşanu-Dumnazev Daniela
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-64. Vizualizări-1134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studentul modern versus activitatea de învațare
Laşcu Lilia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-34. Vizualizări-777
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica procesului de planificare în administrația publică locală
Savca Tatiana
Administrarea Publică
Nr. 2(94) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 June, 2017. Descarcări-32. Vizualizări-1480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocări actuale în domeniul formării profesionale a funcționarilor publici cu statut special și a carabinierilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
Ciumac Andrian12, Chioibaș Valeri23
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 18 / 2023 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 1 March, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizaţia orientată spre procesul şi factorii controlului eficient
Bilaş Ludmila, Dorogaia Irina, Mammadov Safar
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-43. Vizualizări-1195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Languages in the Integrating World
Cheibaş Eleonora, Cameneva Zinaida
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 3-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-739
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diagnosticarea potențialului de inovare a întreprinderilor din Republica Moldova
Diaconu Tatiana, Moldovan Irina
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2022. Cahul. ISBN 978-9975-88-104-3.
Disponibil online 14 May, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre procesul de receptare estetică dintre publicul spectator şi opera de artă
Stan Renata
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1(14) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-897
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dansul folcloric în procesul educaţional
Talpă Svetlana
Arta
Nr. 2(AAV) / 2023 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 12 December, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea psihofizică a copilului cu dizabilități auditive
Rusu Nina
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.16, Partea 2. 2017. Chișinău. ISBN 978- 9975-46-348-5.
Disponibil online 21 February, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa designului conceptual asupra industriei uşoare
Janu Mihai
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 2 April, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-609
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția artei batik-ului contemporan din Republica Moldova
Damir Veaceslav
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-117-81-4.
Disponibil online 16 May, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schimbarea socială – efecte, teorii, factori și tipuri
Țurcanu Vera, Ştefîrţa Adelina
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 6, Vol.2. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 June, 2018. Descarcări-659. Vizualizări-6408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reziliența psihologică: între caracteristică personală și proces
Afanas Olga, Rusnac Svetlana
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 6, Vol.2. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 June, 2018. Descarcări-112. Vizualizări-1349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concepția restabilirii naturale a ecosistemului petrofit pe suprafața haldelor de steril din cariera de calcar „Lafarge Ciment” (Moldova)S.A.
Bulimaga Constantin
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(344) / 2021 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 30 March, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some practical aspects of social integration of children in need
Fulga Angela, Ştefîrţa Adelina
Free International University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 7. 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-664
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea capacității lingvistice și sociale de comunicare – condiție primordială în formarea personalității
Balţatu Ludmila
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(5) / 2017 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 28 September, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-903
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul cunoștințelor organizaționale
Roșca Daniela
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-828-3..
Disponibil online 2 August, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 120