Transformări în gestionarea vieţii economice şi sociale din Moldova în contextul politicii partidului comunist de reconfortare a sistemului economic socialist (anii 50- 80 ai sec.XX).
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
374 0
SM ISO690:2012
VIZER, Boris. Transformări în gestionarea vieţii economice şi sociale din Moldova în contextul politicii partidului comunist de reconfortare a sistemului economic socialist (anii 50- 80 ai sec.XX). . In: Revistă de știinţe socioumane . 2009, nr. 2(12), pp. 30-35. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 2(12) / 2009 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Transformări în gestionarea vieţii economice şi sociale din Moldova în contextul politicii partidului comunist de reconfortare a sistemului economic socialist (anii 50- 80 ai sec.XX).

Pag. 30-35

Vizer Boris
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Proiect:
ICA2-CT-2001-10004 Environmentally clean industrial processes using novel ultrasonically promoted chemistry
 
Disponibil în IBN: 12 mai 2016