Conferinţa de pace de la Paris din 1919 - 1920
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
594 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-12 14:12
SM ISO690:2012
VIZER, Boris; BORDEIU, Gheorghe. Conferinţa de pace de la Paris din 1919 - 1920 . In: Revistă de știinţe socioumane . 2009, nr. 2(12), pp. 35-38. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 2(12) / 2009 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Conferinţa de pace de la Paris din 1919 - 1920

Pag. 35-38

Vizer Boris, Bordeiu Gheorghe
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Proiect:
ICA2-CT-2001-10004 Environmentally clean industrial processes using novel ultrasonically promoted chemistry
 
Disponibil în IBN: 12 mai 2016