Autoactualizarea ca o condiţie a depăşirii crizei vârstei adulte
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
185 6
Ultima descărcare din IBN:
2019-05-06 16:58
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.922.6 (3)
Psychology (699)
SM ISO690:2012
VERDEŞ, Victoria. Autoactualizarea ca o condiţie a depăşirii crizei vârstei adulte. In: Psihologie, revista ştiinţifico-practică . 2014, nr. 1-2, pp. 10-17. ISSN 1857-2502.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 1-2 / 2014 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Autoactualizarea ca o condiţie a depăşirii crizei vârstei adulte

CZU: 159.922.6
Pag. 10-17

Verdeş Victoria
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 17 august 2015


Rezumat

Procesul actual de globalizare îmbunătăţeşte interacţiunea între ţări şi deschide noi posibilităţi pentru dezvoltarea civilizaţiei umane. Prin urmare, asistăm la o nouă provocare în planurile social, politic şi economic. Persoana este forţată în permanenţă să - şi restructureze universul de valori şi atitudini, să se adapteze în mod efi cient şi rapid la schimbările care au loc. Societatea modernă are nevoie de persoane independente, active, perseverente, care întotdeauna tind spre dezvoltarea potenţialului lor. În acest studiu am evidenţiat posibilităţile de actualizare ale adulţilor în vârstă de 35 ani.

The current globalization process on the entire earth enhances the interaction between the countries and open up new possibilities for the development of human civilization. Thereby we are witnessing a new challenge in the social, political and economic plan. The person is forced continuously to restructure its universe of values and attitudes to adapt effectively and quickly to changes that occur. Modern society needs independent, active, perseverant persons which always tending toward developing their potential. In this study we showed the possibilities of upgrading of adults aged 35 years.

Cuvinte-cheie
autoactualizare, nevoia de actualizare, motivaţie de autoactualizare, tendinţe de autoactualizare a sinelui, vârstă adultă, criza vârstei adulte.