IBN
Close
Verdeş Victoria
Cuvinte-cheie (15): vârstă adultă (2), criza vârstei adulte (1), adaptare psihologică (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2015 - 3

Adaptabilitatea social-psihologică ca o condiție a depășirii crizei vîrstei adulte
Verdeş Victoria, Rusnac Svetlana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a 6-a/Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-80-3.
Disponibil online 15 June, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza compuşilor noi cu schelet hibrid homodrimanic şi azaheterociclic
Verdeş Victoria, Lungu Lidia
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Viitorul ne aparţine
Ediția V-a . 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3036-5-1.
Disponibil online 8 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The characteristics of self-actualization of women and men during the adulthood crisis
Verdeş Victoria, Rusnac Svetlana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a 6-a/Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-80-3.
Disponibil online 15 June, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Autoactualizarea ca o condiţie a depăşirii crizei vârstei adulte
Verdeş Victoria
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2 / 2014 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 17 August, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 4 of 4