IBN
Close
Hits: 7 Unique visitors: 7
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului

Lista publicaţiilor: Verdeş Victoria - 1. Descărcări - 4. Vizualizări - 108.
Articole în reviste din RM - 1.
XLS PDF DOC
ISO 690-2012

2014 - 1

Autoactualizarea ca o condiţie a depăşirii crizei vârstei adulte
Verdeş Victoria
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2 / 2014 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 17 August, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 1 of 1