Энергоснабжение промышленной теплицы с использованием теплового насоса с газовым приводом, часть II
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
837 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-02-28 15:16
SM ISO690:2012
ШИТ, М.; ИОЙШЕР, А.; АНДРОНАТИЙ, Николай; БУРЧИУ, В.И.; ШИТ, Б.М.. Энергоснабжение промышленной теплицы с использованием теплового насоса с газовым приводом, часть II. In: Problemele Energeticii Regionale. 2013, nr. 3(23), pp. 86-97. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 3(23) / 2013 / ISSN 1857-0070

Энергоснабжение промышленной теплицы с использованием теплового насоса с газовым приводом, часть II

Pag. 86-97

Шит М., Иойшер А., Андронатий Николай, Бурчиу В.И., Шит Б.М.
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 21 februarie 2014


Rezumat

В статье предложена схема связи теплообменника для утилизации теплоты дымовых газов с испарителем. В предложенной схеме обеспечивается минимум мощности вентилятора для подачи воздуха на испаритель теплового насоса и компенсация пульсаций температуры дымовых газов и напора вентилятора. Показано, как оптимизировать параметры теплообменника из условия минимума диссипации энергии с использованием величины, называемой "энтрансия". Разработана схема координированной системы управления гидравлическими трансмиссиями, передающими мощность на компрессор теплового насоса и электрогенератор.

În articol este propusă schema legăturii schimbătorului de căldură pentru utilizarea căldurii gazelor eşapate cu evaporator. În schema propusă se asigură valoarea minimă a puterii ventilatorului pentru transmiterea aerului pe evaporatorul pompei de căldură şi compensarea pulsaţiilor temperaturii gazelor eşapate şi presiunii ventilatorului. Este demonstrat cum se poate de optimizat parametrii schimbătorului de căldură din condiţia minimului disipării energiei cu utilizarea valorii ce se numeşte entransia. Este elaborată schema sistemului coordonat de dirijare a transmisiilor hidraulice, ce transmit puterea pe compresorul pompei de căldură şi pe generatorul electric.

In this article a scheme of connection of heat exchanger for utilization of heat of flue gases with vapor source is proposed. In proposed scheme is represented minimum power of ventilator for air’s feeding on the vapor source of heat pump and compensation of pulsation of temperature of flue gases and pressure of ventilator. It is shown how to optimize parameters of heat exchanger in conditions of minimum of dissipation of energy with utilization of value of entransy. It is elaborated a scheme of coordinated control system of hydraulic transmissions, that transfers power on compressor of heat pump and electrical generator.

Cuvinte-cheie
тепловой насос, диоксид углерода,

газопоршневая установка, координированная система управления

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Энергоснабжение промышленной теплицы с использованием теплового насоса с газовым приводом, часть II">
<meta name="citation_author" content="Шит М.">
<meta name="citation_author" content="Иойшер А.">
<meta name="citation_author" content="Андронатий Николай">
<meta name="citation_author" content="Бурчиу В.И.">
<meta name="citation_author" content="Шит Б.М.">
<meta name="citation_publication_date" content="2013/09/03">
<meta name="citation_journal_title" content="Problemele Energeticii Regionale">
<meta name="citation_volume" content="23">
<meta name="citation_issue" content="3">
<meta name="citation_firstpage" content="86">
<meta name="citation_lastpage" content="97">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Alimentare%20cu%20energie%20a%20sferei%20industriale%20cu%20utilizare%20a%20pompei%20de%20caldura%20cu%20actionare%20de%20gaz.pdf">