Динамика накопления хлорофилла в листьях Triticum aestivum L. в зависимости от глубины залегания узла кущения
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
90 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-31 18:06
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
581.1:581.5:633.1 (1)
Plant physiology (395)
Habits of plants. Plant behaviour. Plant ecology. Plant ethology. The plant and its environment. Bionomics of plants (130)
Cereals. Grain crops (457)
SM ISO690:2012
ПЛАТОВСКИЙ, Николай. Динамика накопления хлорофилла в листьях Triticum aestivum L. в зависимости от глубины залегания узла кущения. In: Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor. Ediția 7, 4-5 octombrie 2021, Chişinău. Chişinău: Tipogr. "PrintCaro", 2021, pp. 83-86. ISBN 978-9975-56-912-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7, 2021
Conferința "Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor"
Ediția 7 , Chişinău, Moldova, 4-5 octombrie 2021

Динамика накопления хлорофилла в листьях Triticum aestivum L. в зависимости от глубины залегания узла кущения


DOI: https://doi.org/10.53040/gppb7.2021.21
CZU: 581.1:581.5:633.1
Pag. 83-86

Платовский Николай
 
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений
 
Proiect:
20.80009.7007.07 Determinarea parametrilor ce caracterizează rezistenţa plantelor cu nivel diferit de organizare la acţiunea temperaturilor extreme în scopul diminuării efectelor schimbărilor climatice.
 
Disponibil în IBN: 4 octombrie 2021


Rezumat

This research paper presents the results of the dynamics of the accumulation of the chlorophyll in-dex in winter soft wheat plants, depending on the depth of the tillering node. In conditions of lack of moisture, the deepening of the tillering node leads to the development of roots in more moisture-rich soil horizons, which reduces the risk of cultivating winter soft wheat. With the help of the chlorophyll index, it was possible to evaluate the effect of the deepening of the tillering node in the soil, as well as to assess the condition of plants and the rate of maturation.

Cuvinte-cheie
Triticum aestivum L., индекс хлорофилла, Хлорофилл, узел кущения