Utilizarea adecvată a cunoştinţelor de didactică generală în predarea istoriei
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
608 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-31 20:12
SM ISO690:2012
ILAŞCO, Iurie. Utilizarea adecvată a cunoştinţelor de didactică generală în predarea istoriei. In: Revistă de știinţe socioumane . 2012, nr. 2(21), pp. 124-128. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 2(21) / 2012 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Utilizarea adecvată a cunoştinţelor de didactică generală în predarea istoriei

Pag. 124-128

Ilaşco Iurie
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 10 decembrie 2013


Rezumat

The present research deals with a problematic less, regarding transfer of knowledge in the field of general didactic, to one of the private didacticile of the didactic history. The content of instruction (history discipline, represented by different knowledge pertaining to specific political events, historical personalities, but also possession of language competencies) constitute essential component, which forms the basic structure of the history curricula. This component is subject to the educational objectives of the educational process that synthesizes all submitted student teaching requirements and social, for the work of formation and development of his personality.

Cercetarea prezentă abordează o problematică mai puţin întâlnită, referitoare la transferul cunoştinţelor din domeniul didacticii generale spre didacticele particulare. Conţinutul instruirii (reprezentat la disciplina Istorie prin diferite cunoştinţe, ce ţin de evenimente politice concrete, personalităţi istorice, dar şi competenţe de posedare a limbajului istoric) constituie componenta esenţială care formează structura de bază a curriculei la Istorie. Această componentă este subordonată pedagogic obiectivelor procesului de învăţământ care sintetizează ansamblul cerinţelor pedagogice înaintate elevului şi al celor sociale, referitoare la activitatea de formare –dezvoltare a personalităţii lui.

Cuvinte-cheie
didactica generală, didactica particulară,

didactica istoriei, evenimente politice concrete, personalităţi istorice