Consideraţii psihopedagogice privind comunicarea empatică şi tolerantă
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
628 22
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-28 19:29
SM ISO690:2012
ŢURCAN, Lilia. Consideraţii psihopedagogice privind comunicarea empatică şi tolerantă. In: Revistă de știinţe socioumane . 2012, nr. 2(21), pp. 128-132. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 2(21) / 2012 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Consideraţii psihopedagogice privind comunicarea empatică şi tolerantă

Pag. 128-132

Ţurcan Lilia
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 20 noiembrie 2013


Rezumat

The article proposes the analysis of the correlation between communication and emotionality in order to delimit the peculiarities of the tolerant and empathic communication: the convergence and the synchronization of the affective experiences of the partners aiming at enhancing the feedback action, the emotional effort of the affective transfer within the communicative situation of the interlocutor, the acceptance of the personal characteristics as well as the educational level of the interlocutor etc.

Articolul propune analiza corelaţiei dintre comunicare şi afectivitate pentru delimitarea particularităţilor comunicării empatice şi tolerante: convergenţa şi sincronizarea trăirilor afective ale partenerilor pentru sporirea retroacţiunii, efortul comunicativ de transpunere emoţională în situaţia comunicativă a interlocutorului, acceptarea caracteristicilor personale şi a nivelului de educaţie al interlocutorului etc.

Cuvinte-cheie
comunicare empatică, comunicare socială a emoţiilor, comunicare bazată pe cultură emoţională,

competenţă de comunicare