Intoxicațiile acute neprofesionale exogene de etiologie chimică în municipiul Chișinău
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
315 4
Ultima descărcare din IBN:
2024-03-22 10:57
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
615.099:546/547(478-25) (1)
Pharmacology. Therapeutics. Toxicology (1598)
Inorganic chemistry (451)
Organic chemistry (1327)
SM ISO690:2012
TCACI, Eudochia, GRECU, Constantin, CHITIC, Virginia, BABIN, Lucia, CHIRLICI, Alexei, RUBANOVICI, Vladislav. Intoxicațiile acute neprofesionale exogene de etiologie chimică în municipiul Chișinău . In: Arta Medica , 2022, nr. 4(85-S), pp. 50-52. ISSN 1810-1852. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7328654
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta Medica
Numărul 4(85-S) / 2022 / ISSN 1810-1852 /ISSNe 1810-1879

Intoxicațiile acute neprofesionale exogene de etiologie chimică în municipiul Chișinău

Exogenous non-professional acute intoxications of chemical etiology in Chișinău municipality

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.7328654
CZU: 615.099:546/547(478-25)

Pag. 50-52

Tcaci Eudochia1, Grecu Constantin1, Chitic Virginia1, Babin Lucia1, Chirlici Alexei2, Rubanovici Vladislav2
 
1 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
 
Disponibil în IBN: 13 decembrie 2022


Rezumat

Obiective. Intoxicațiile acute neprofesionale exogene de etiologie chimică rămân în continuare o problemă importantă de sănătate publică. Scopul lucrării a fost analiza și evaluarea cazurilor de intoxicații acute neprofesionale exogene de etiologie chimică în municipiul Chișinău și raioanele afiliate (Criuleni, Dubăsari, Strășeni, Ialoveni) Centrului de Sănătate Publică municipal. Materiale și metode. Lucrarea prezintă un studiu transversal, fiind analizate și evaluate materialele acumulate în Centrului de Sănătate Publică din municipiul Chișinău pe parcursul ultimilor 4 ani (2018 – 2021). Au fost folosite metodele: igienică, statistică, istorică, descriptivă. Rezultate. În municipiul Chișinău și în raioanele afiliate Criuleni, Dubăsari și Strășeni, anual au fost înregistrate intoxicații menționate cu o creștere bruscă a numărului acestora în ultimul an al studiului în municipiu și în raionul Dubăsari și o scădere în raioanele Criuleni și Strășeni. În raionul Ialoveni n-au fost înregistrate intoxicațiile menționate. Rata medie a mortalității a alcătuit 1,2% (din 2750 de afectați, au decedat 33 de persoane), fiind mai sporită în ultimul an al studiului. În dependență de vârsta afectaților, pe primul loc s-a plasat grupa persoanelor cu vârstele între 40-49 ani, fiind înregistrate 485 cazuri (17,5%), pe locul doi – cu vârstele ≥60 ani, înregistrate fiind 462 cazuri (16,7%), iar pe locul trei – cu vârstele 30-39 ani, cu 442 cazuri (15,9 %). Majoritatea intoxicațiilor au fost cauzate de consumul medicamentelor și a alcoolului, cu o pondere de 43,3% și 34,8%, respectiv, în structura cauzelor intoxicațiilor, urmate de intoxicațiile cu gaze (7,1%). Concluzii. Pe parcursul perioadei luate în studiu, numărul de intoxicații menționate a fost în creștere în municipiul Chișinău și raionul Dubăsari, iar în raioanele afiliate Criuleni și Strășeni – în descreștere. Cele mai multe intoxicații au fost cauzate de consumul medicamentelor și alcoolului, urmate de intoxicațiile cu gaze. Rata medie a mortalității afectaților a fost de 1,2%.

Objectives. Acute non-occupational exogenous poisoning of chemical etiology remains an important public health issue. The purpose of the paper was to analyze and evaluate the cases of such poisoning in Chisinau and the districts affiliated (Criuleni, Dubasari, Straseni, Ialoveni) to the Municipal Center of Public Health. Materials and methods. The paper presents a cross-sectional study, analyzing and evaluating the materials accumulated in the Municipal Center of Public Health, during the last 4 years (2018 - 2021). The following methods were used: hygienic, statistical, historical and descriptive. Results. In Chisinau municipality and in the affiliated districts of Criuleni, Dubasari and Straseni, the mentioned intoxications were registered with a sudden increase in their number in the last year of study in the municipality and in Dubasari district, and a decrease in Criuleni and Straseni districts. No such poisonings were registered in Ialoveni district. The average mortality rate was 1.2% (out of 2750 affected, 33 people died), being higher in the last year of the study. Depending on the age of those affected, the group of people aged 40-49 was in the first place, with 485 cases (17.5%), the second place – with ≥60 years, with 462 cases (16.7%), and the third place – aged 30-39, with 442 cases (15.9%). The majority of intoxications were caused by the consumption of drugs and alcohol with a share of 43.3% and 34.8%, respectively, in the structure of the causes of intoxications, followed by gas intoxications (7.1%). Conclusions. During the period under study, the number of mentioned intoxications was increasing in Chisinau municipality, and in the affiliated districts of Criuleni, Dubasari and Straseni – decreasing. Most poisonings were caused by drugs and alcohol, followed by gas poisoning. The average mortality rate affected was 1,2%.

Cuvinte-cheie
intoxicaţii acute neprofesionale, morbiditate, mortalitate,

acute non-professional intoxications, morbidity, mortality