IBN
Close
Babin Lucia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii peste hotare - 1.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 6
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 1

Intoxicațiile acute neprofesionale exogene de etiologie chimică în municipiul Chișinău
Tcaci Eudochia1 , Grecu Constantin1 , Chitic Virginia1 , Babin Lucia1 , Chirlici Alexei2 , Rubanovici Vladislav2
1 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 4(85-S) / 2022 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 13 December, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Evaluarea stării de sănătate a elevilor din instituţiile preuniversitare din mun. Chişinău in relație cu condiţiile de instruire
Cazacu-Stratu Angela1 , Cojocaru Irina2 , Gherciu Svetlana2 , Ostalep Trofim2 , Babin Lucia2 , Hăbăşescu Ion1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul de Sănătate Publică Chişinău
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(60) / 2015 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 7 December, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-915
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Asigurarea igienică şi sanitar-tehnică a instituţiilor preşcolare şi preuniversitare din municipiul Chişinău
Cazacu-Stratu Angela1 , Moraru Maria1 , Gherciu Svetlana1 , Cojocaru Ion2 , Ostalep Trofim2 , Babin Lucia2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul de Sănătate Publică Municipal Chişinău
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 6(57) / 2014 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 23 December, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-751
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii mediului de instruire ce influenţează starea de sănătate prin maladii ale sistemului nervos la elevii din municipiul Chişinău
Cojocaru Iurie , Babin Lucia
Centrul de Sănătate Publică Municipal Chişinău
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 6(57) / 2014 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 24 December, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-740
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sănătatea elevilor şi condiţiile de instruire in instituţiile preuniversitare din municipiul Chişinău
Moraru Maria12 , Cazacu-Stratu Angela21 , Cojocaru Iurie12 , Gherciu Svetlana21 , Ostalep Trofim12 , Babin Lucia21
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 6(57) / 2014 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 22 December, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-820
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea de sănătate a elevilor din Chișinău în perioada anilor 2009-2013
Cojocaru Iurie , Gherciu Svetlana , Babin Lucia
Centrul de Sănătate Publică Municipal Chişinău
Individ, familie, societate – provocări contemporane
2014. București, România. ISBN (pdf) 2344-2824.
Disponibil online 15 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Maladiile sistemului nervos a elevilor din mun. Chişinău în relaţie cu factorii de risc
Cojocaru Iurie , Babin Lucia , Leahu Olesea
Centrul de Sănătate Publică Municipal Chişinău
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 1 April, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-1192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 7 of 7