Particularutes de traduction des mots composes dans la presse moderne
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
383 0
SM ISO690:2012
ONOS, Ludmila. Particularutes de traduction des mots composes dans la presse moderne. In: Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didactice: Secţia Istorie şi Limbi Moderne, 20 aprilie 2007, Cahul. Cahul: Tipogragia Turnul Vechi SRL, 2007, Vol.2, pp. 63-67. ISBN 978-9975-9579-6-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Vol.2, 2007
Conferința "Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice"
Cahul, Moldova, 20 aprilie 2007

Particularutes de traduction des mots composes dans la presse moderne


Pag. 63-67

Onos Ludmila
 
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
 
Disponibil în IBN: 21 octombrie 2021


Rezumat

Scopul principal al acestui studiu este descrierea procedeelor de traducere (directe şi indirecte) a cuvintelor compuse în presa franceză. Din multitudinea aspectelor şi problematicilor legate de fenomenul compoziţiei trebuie menţionate şi particularităţile de traducere a cuvintelor compuse şi procedeele şi tehnicile utilizate în traducerea lor. Ţinînd cont de faptul că activitatea de traducere reprezintă un domeniu relativ nou de studiu, cu multiple subiecte de cercetare, am găsit de cuviinţă să abordăm în acest articol particularităţile şi problematicile întîlnite în traducerea cuvintelor compuse.

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-140649</doi_batch_id>
<timestamp>1709217230</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didactice</full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2007</year>
</publication_date>
<isbn>978-9975-9579-6-0</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Particularutes de traduction des mots composes dans la presse moderne</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Ludmila</given_name>
<surname>Onos</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2007</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>63</first_page>
<last_page>67</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>