IBN
Close
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
RORISNIGRIDWikiDataWikipedia
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Cuvinte-cheie (4352): education (32), educaţie (21), personality (16)

Reviste/manifestări ştiinţifice546
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice30/103163/286
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 1809
758 publicatii cu CZU (41.9%)
52 publicatii cu DOI (2.9%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 75 ORCID (22.3%),
37 Google Scholar ID (11%),
6 Scopus Author ID (1.8%)
Brevete Tabel(4)
H-index autori
Proiecte Tabel(10)
Monografii Tabel(6)
Contribuții în monografii Tabel(5)
Lista publicaţiilor - 1818. Descărcări - 32189. Vizualizări - 920133.
Articole în reviste din RM - 654. Publicaţii la conferinţe din RM - 1128. Publicaţii peste hotare - 27.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 4
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.1.Monografii - 2
 • 2.2.Contribuții în monografii - 5
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 46
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 37
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 149
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 416
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 3
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 7
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 5
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 100
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1028
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 15
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.4.Note (suport) de curs - 1
 • 9.6.Ghid (indicații, îndrumări, recomandări, agende) metodic/ metodologic - 1

2023 - 149

„Un fir de verticală rugăciune”: Andrei Ciurunga, In memoriam
Popa Veronica
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2023 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 2 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Împrejurări negative la locul faptei: descoperirea disimulării prin înscenare
Schițanu Alina
Oportunități de implicare a tinerilor în procesul de cercetare
Ediția a III-a. 2023. . Tipografia "Centrografic”. 207-209.
Disponibil online 10 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Înțelegerea experienței de migrație: teoretizarea conceptului
Filipov Ina
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(17) / 2023 / ISSN 2345-1858 / ISSNe 2345-1890
Disponibil online 7 August, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări pentru dezvoltarea competenţei de comunicare orală
Axentii Victor
Abordări psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice în științele educației
2023. Cahul. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. 13-25.
Disponibil online 15 April, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea independentă la disciplina matematică în clasele primare simultane
Clichici Veronica
Abordări psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice în științele educației
2023. Cahul. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. 142-146.
Disponibil online 15 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitățile administrației publice locale în vederea gestionării deșeurilor
Ghindaru Cătălin
Oportunități de implicare a tinerilor în procesul de cercetare
Ediția a III-a. 2023. . Tipografia "Centrografic”. 138-144.
Disponibil online 10 October, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Administrarea finanțelor publice – eficiență și eficacitate
Șevcenco Oxana
Oportunități de implicare a tinerilor în procesul de cercetare
Ediția a III-a. 2023. . Tipografia "Centrografic”. 147-151.
Disponibil online 10 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Afacerea verde – parte integrantă a economiei verzi
Todos Irina
Economica
Nr. 1(123) / 2023 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 17 May, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza factorilor determinați ai culturii organizaționale în sectorul public
Nistor Ana-Augustina
Oportunități de implicare a tinerilor în procesul de cercetare
Ediția a III-a. 2023. . Tipografia "Centrografic”. 178-183.
Disponibil online 10 October, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apariția și consolidarea pluripartidismului în Republica Moldova
Pirneac Iana
Oportunități de implicare a tinerilor în procesul de cercetare
Ediția a III-a. 2023. . Tipografia "Centrografic”. 184-190.
Disponibil online 10 October, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicație bazată pe PHP și baza de date pentru managementul universitar
Manolachi Nicoleta
Oportunități de implicare a tinerilor în procesul de cercetare
Ediția a III-a. 2023. . Tipografia "Centrografic”. 297-300.
Disponibil online 10 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asocierea politică ca indicator al democrației. Perspectivă sociologică
Cornea Valentina
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(17) / 2023 / ISSN 2345-1858 / ISSNe 2345-1890
Disponibil online 7 August, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte din istoria bisericii „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din comuna Ciobalaccia, raionul Cantemir, Republica Moldova
Butnaru Andrea , Gheleţchi Ion
Abordări psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice în științele educației
2023. Cahul. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. 238-242.
Disponibil online 17 April, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte generale ale evidenței contabile privind organizațiile necomerciale
Moraru Marinela
Oportunități de implicare a tinerilor în procesul de cercetare
Ediția a III-a. 2023. . Tipografia "Centrografic”. 259-263.
Disponibil online 10 October, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind sistemul de contencios administrativ în China
Petrașco Alexandrina , Paşcaneanu Tudor
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.10, Partea I. 2023. Cahul. Tipografia „CentroGrafic” SRL. 166-172.
Disponibil online 8 September, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte procesuale penale și metode criminalistice de cercetare a urmelor de sânge la fața locului
Mihăieș Sabina
Oportunități de implicare a tinerilor în procesul de cercetare
Ediția a III-a. 2023. . Tipografia "Centrografic”. 210-215.
Disponibil online 10 October, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte psiho-sociale actuale ale căsătoriei şi alegerii partenerului de cuplu
Vrabie Silvia
Abordări psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice în științele educației
2023. Cahul. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. 217-226.
Disponibil online 17 April, 2023. Descarcări-29. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bread rope spoilage development
Rumeus Iurii
Journal of Engineering Sciences
Vol. 30, Nr. 2 / 2023 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 11 July, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristica și particularitățile comportamentului etic
Eremia Dana
Oportunități de implicare a tinerilor în procesul de cercetare
Ediția a III-a. 2023. . Tipografia "Centrografic”. 322-326.
Disponibil online 10 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cele mai recente inovații în domeniul roboților
Roșcan Tatiana
Oportunități de implicare a tinerilor în procesul de cercetare
Ediția a III-a. 2023. . Tipografia "Centrografic”. 267-270.
Disponibil online 10 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 1818