Dezvoltarea competenţelor metacognitive la ora de literatură în contextul remote-teachinglui sau... Despre arta de a pune întrebări
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
371 20
Ultima descărcare din IBN:
2024-06-09 22:07
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.091 (508)
Organization of instruction (562)
SM ISO690:2012
ANTIP, Crina Ramona. Dezvoltarea competenţelor metacognitive la ora de literatură în contextul remote-teachinglui sau... Despre arta de a pune întrebări. In: Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională, 2021, nr. 2(126), pp. 29-32. ISSN 1810-6455. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4718742
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Numărul 2(126) / 2021 / ISSN 1810-6455

Dezvoltarea competenţelor metacognitive la ora de literatură în contextul remote-teachinglui sau... Despre arta de a pune întrebări

Development of Metacognitive Skills at the Literature Class in the Context of Remote-Teaching or ... the Art of Asking Questions

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.4718742
CZU: 37.091

Pag. 29-32

Antip Crina Ramona12
 
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, Bacău
 
 
Disponibil în IBN: 5 iulie 2021


Rezumat

Modul în care elevii gândesc despre învăţare va avea un impact semnificativ asupra performanţei lor în timpul învăţării. Cercetările arată că atunci când elevii sunt capabili să dezvolte o mentalitate flexibilă, sunt mai predispuşi să se angajeze într-o gândire reflexivă despre modul în care pot învăţa şi pot creşte, ceea ce serveşte drept motivaţie pentru a face acest lucru. Modalitatea de a pune întrebări este chiar o artă, iar flexibilitatea este esenţială în experimentarea de noi strategii, atât pentru profesor, cât şi pentru elevi.

The way the student thinks about learning will have a significant impact on their performance during learning. Research shows that when students are able to develop a growth mindset (compared to a fixed mindset), they are more likely to engage in reflective thinking about how they can learn and grow, which serves as motivation to do this thing. The art of asking questions is an art, and flexibility is essential in experimenting with new strategies, both for the teacher and the students.

Cuvinte-cheie
artă, strategie, metacogniţie, educaţie, întrebări,

art, strategy, metacognition, education, questions