IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(484) pentru cuvîntul-cheie "educaţie"

Tranziția de la școală la muncă: viziunea absolvenților învățământului superior

Rojco Anatolii1, Garbuz Veronica12
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 20 November, 2017. Descarcări-47. Vizualizări-1259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Особенности формирования кибергигиенической грамотности в вузе, базирующейся на образовательную экосистему

Tutunaru Sergiu, Covalenco Ion
Молдавская экономическая академия
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Răspunderea penala a minorilor

Guceac Ion
Spre viitor
Ediția 4. 2010. Chişinău. .
Disponibil online 8 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea inițială a studenților și piața muncii din Republica Moldova

Oloieru Anastasia
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-567-0..
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea abilităților creative ale preșcolarilor în procesul educațional în disciplinele naturale și matematice

Stoica Georgeta1, Stoica (Boltașu) Georgiana12
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-567-0..
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Personalitatea profesorului constructivist în raport cu provocările societale

Simcenco Irina
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-567-0..
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea inițială a studenților și piața muncii din Republica Moldova

Oloieru Anastasia
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-567-0..
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Competențele pedagogice ale cadrului didactic în contextul actual

Hîrțan Ana
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-567-0..
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul formării continue a cadrelor didactice

Guțu Andrei
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-567-0..
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educaţia şi cercetarea – factori principali în implementarea procesului dezvoltării durabile

Calmuţchi Lidia, Melentiev Eugenia
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(3) / 2017 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 4 September, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-507
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza curriculumului preșcolar pentru grupele pregătitoare din perspectivă folclorică

Crîjanovschi Tatiana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(27) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 17 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Semnificația educației tradiționale la vârsta preșcolară

Golubiţchi Silvia, Postica Larisa
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(26) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Social and emotional competences of teachers – a new approach and a new meaning of the challenges brought by the context of school and class. Relational and emotional competences REC – ERASMUS+ strategic partnership, 2017-1-IT02-KA201-036763

Rotaru Ana-Maria
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(23) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concepția privind elevii dotați la matematică și pregătirea lor pentru concursuri și olimpiade

Teleucă Marcel12, Jelescu Petru3
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(22) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 18 January, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Competențe transversale în învățământul profesional și tehnic

Marcoci Dima Andreea, Silistraru Nicolae
Тираспольский государственный университет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea socio-emoțională: o provocare pentru școala secolul XXI

Ilie Vali, Frăsineanu Ecaterina Sarah
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-28. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educația în postmodernitate

Vinnicenco Elena
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul proiectelor educaționale la nivelul învățământului preuniversitar

Nastasă Anca-Mihaela
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Delimitări conceptuale ale managementului

Istrate-Stefanescu Adriana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-39. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instruirea – formă de activitate generală a educației

Panico Vasile
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(20) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 21 July, 2020. Descarcări-43. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 484