Motivația învățării și dezvoltării personale la adulți
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
84 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-14 23:40
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.9+37.015.3 (8)
Psychology (1927)
Fundamentals of education. Theory. Policy etc. (2453)
SM ISO690:2012
CHIREV, Larisa. Motivația învățării și dezvoltării personale la adulți. In: Tendințe moderne în psihologia practică. 8 decembrie 2017, Chișinău. Chișinău: Tipogr. UPS „Ion Creangă”, 2017, pp. 38-47. ISBN 978-9975-46-370-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Tendințe moderne în psihologia practică 2017
Conferința "Tendințe moderne în psihologia practică"
Chișinău, Moldova, 8 decembrie 2017

Motivația învățării și dezvoltării personale la adulți


CZU: 159.9+37.015.3
Pag. 38-47

Chirev Larisa
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 14 aprilie 2021


Rezumat

The article reflects the results of studying the reasons for the learning and personal development of students in low-frequency education. The relationship between the motives of learning and personal development as well as the differences depending on the age of the students was identified.