The characteristic of the protein extract obtained from brewer’s yeast
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
153 18
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-01 10:55
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
579.6:663.123 (1)
Applied microbiology (246)
Industrial microbiology. Industrial mycology. Zymurgy, fermentation industry. Beverage industry. Stimulant industry (397)
SM ISO690:2012
EFREMOVA, Nadejda; BESHLIU, Alina; CHISELITSA, Natalia; CHISELITSA, Oleg; TOFAN, Elena; LOZAN, Ana; DANILIŞ, Marina. The characteristic of the protein extract obtained from brewer’s yeast. In: Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society. Ediția 3, 11-12 februarie 2021, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: 2021, pp. 95-96.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3, 2021
Conferința "Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society"
Chişinău, Moldova, 11-12 februarie 2021

The characteristic of the protein extract obtained from brewer’s yeast


CZU: 579.6:663.123
Pag. 95-96

Efremova Nadejda, Beshliu Alina, Chiselitsa Natalia, Chiselitsa Oleg, Tofan Elena, Lozan Ana, Daniliş Marina
 
Institute of Microbiology and Biotechnology
 
Proiect:
20.80009.5107.16 Preparate microbiene biologic active noi pentru majorarea potențialului reproductiv și productiv al animalelor de interes zootehnic
 
Disponibil în IBN: 3 martie 2021


Rezumat

Protein extracts obtained with the use of microorganisms are of interest for application in various fields, such as food, pharmaceutical, cosmetics. This paper presents data on the effect of autolysis on protein content and activity of the enzyme superoxidysmutase. Autolysis was performed using acetic acid and phosphate buffer at various temperature limits for 8 hours. According to the results obtained, the maximum protein content was manifested when using the phos phate buffer solution at a temperature of 45°C. The activity of SOD in extracts varies at the level of 71.9 ± 2.19 - 114.7 ± 0.10 U / mg protein with maximum value in the case where sodium phosphate buffer at temperature 37 served as induction factor of autolysis ° C. Thus, it can be mentioned that phosphate buffer can be used for maximum protein and superoxidismutase extraction. Results contributes to improvement the obtaining purified protein preparations from yeast biomass.

Extractele proteice obținute cu utilizarea microorganismelor prezintă interes pentru aplicare în diferite domenii, cum ar fi industria alimentară, farmaceutică, cosmetică. În lucrarea dată sunt prezentate datele despre efectul de autoliza asupra conținutului de proteină și activitatea enzimei superoxiddismutaza. Autoliza a fost efectuată utilizând acid acetic și tampon fosfat în diferite limite de temperatură cu durata de 8 ore. Conform rezultatelor obținute, conținut maxim de proteină s-a manifestat în cazul utilizării soluției de tampon fosfat la temperatura de 45OC. Activitatea SOD în extracte variază la nivel de 71,9±2,19 - 114,7±0,10 U/ mg proteină cu valoare maximă în cazul, în care ca factor de inducţie a autolizei a servit tampon fosfat de sodiu la temperatura 37°C. Astfel, se poate de menționat că tampon fosfat poate fi utilizat pentru extragerea maximă a proteinei și superoxiddismutazei. Rezultate obținute interes pentru obținerea preparatelor proteice purificate din biomasa levuriană.