IBN
Close

52Publicaţii

222Descărcări

16220Vizualizări

Chiseliţa Natalia Nicolae
Cuvinte-cheie (88): Saccharomyces cerevisiae (13), β-glucani (10), carbohidraţi (7)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 31. Publicaţii la conferinţe din RM - 19. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

The process of assessment of the toxicity of nanoparticles of the oxides of metals with the use of the yeast rhodosporidium toruloides
Usatyi Agafia, Beshliu Alina, Efremova Nadejda, Chiselitsa Natalia
Institute of Microbiology and Biotechnology
Scientific Study and Research: Chemistry and Chemical Engineering, Biotechnology, Food Industry
Nr. 1(21) / 2020 / ISSN 1582-540X
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Perspectiva biotehnologică privind aplicarea nano-oxizilor metalici la cultivarea levurilor de interes biotehnologic
, Chiseliţa Natalia, Beşliu Alina, Efremova Nadejda, Bejenaru (Fulga) Ludmila, Batîr Ludmila, Dadu Constantin,
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(121) / 2019 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 31 August, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea nanoparticulelor ZnO în biotehnologia cultivării levurii Saccharomyces cerevisiae
, Chiseliţa Natalia
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Biosinteza manoproteinelor și caracterele morfo-culturale ale Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18 la acțiunea nanoparticulelor TiO2
, Bejenaru (Fulga) Ludmila, Beşliu Alina, Efremova Nadejda, Chiseliţa Natalia
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(334) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 June, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biosynthesis of polysaccharides in Rhodosporidium Toruloides, cultivated in the presence of Fe3O4 (50–100 NM) nanoparticles
, Beşliu Alina, Efremova Nadejda, Chiseliţa Natalia, Batîr Ludmila, Dadu Constantin,
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effect of ZnO nanoparticles on biomass production and carbohydrates of saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 strain
Chiseliţa Natalia,
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimation of cell viability at the contact of yeasts with ZnO and Fe3O4 nanoparticles
, Efremova Nadejda, Chiseliţa Natalia, Beşliu Alina, Batîr Ludmila, Dadu Constantin,
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa nanoparticulelor TiO2 asupra multiplicării tulpinii Saccharomyces Cerevisiae CNMN-Y-20 şi potenţialului ei biosintetic
Chiseliţa Natalia,
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul activităţii catalazei şi producerii de proteine la Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 sub influenţa nanoparticulelor ZnO
, Chiseliţa Natalia
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(111) / 2018 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 30 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Accumulation of biomass and synthesis of lipids by Streptomyces canosus CNMN-Ac-02 cultivated on complex medium added with cyanobacterial polysaccharides
Burtseva Svetlana, Chiselitsa Oleg, Byrsa Maxim, Chiselitsa Natalia
Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Biologie
Nr. 2(24) / 2017 / ISSN 1224-5119
Disponibil online 29 June, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul nanooxizilor metalici asupra unor levuri de interes biotehnologic
, Beşliu Alina, Chiseliţa Natalia, Efremova Nadejda, Bejenaru (Fulga) Ludmila, , Borisova Tamara
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(333) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa nanoparticulelor ZnO asupra tulpinii Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 în condiţii de stres alcoolic
Chiseliţa Natalia
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(331) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedeu de stimulare a sintezei ß-glucanilor la tulpina de levuri saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20
Chiseliţa Natalia
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 6, Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 6

Efectul nanoparaticulelor TiO2 asupra conţinutului de polizaharide şi pigmenţi carotenoidici la levuri
, Chiseliţa Natalia, Molodoi Elena, Bejenaru (Fulga) Ludmila, Chiriţa Elena, Beşliu Alina, Efremova Nadejda, Borisova Tamara
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(329) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 29 September, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul nanoparticulelor ZnO asupra parametrilor bioproductivi ai tulpinii biotehnologice de levuri Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20
Chiseliţa Natalia,
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(329) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 29 September, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of Z O nanoparticles on the biomass production and catalase activity of the yeast Saccharomyces Cerevisiae CNMN-Y-20
Chiseliţa Natalia
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedeu de stimulare a sintezei ß-glucanilor cu ajutorul undelor milimetrice de frecvenţa extra înaltă la tulpina de levuri Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20
Chiseliţa Natalia
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 5, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 30 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soluţii inovative de cultivare a levurilor producătoare de β-glucani
1, Chiseliţa Natalia2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Intellectus
Nr. 4 / 2016 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 10 April, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of TiO2 nanoparticles on biosynthesis of β – glucans of saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 yeast.
Chiselitsa Natalia, Usatyi Agafia, Gutsul Tatiana
Institute of Microbiology and Biotechnology
NANO-2016: Ethical, Ecological and Social Problems of Nanoscience and Nanotechnologies
2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 6

Acțiunea undelor milimetrice asupra productivității și conținutului de carbohidrați la levurile Saccharomyces Cerevisiae
Usatyi Agafia, Chiselitsa Natalia, Molodoi Elena, Bejenaru (Fulga) Ludmila
Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Abstract book. Congresul Geneticienilor şi Amelioratorilor
2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 9 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 52