Proceduri simplificate de constatare și examinare a contravenției
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
799 66
Ultima descărcare din IBN:
2024-06-13 13:01
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.13:342.92 (2)
Criminal justice. Criminal investigation. Criminal proceedings (1450)
Electoral law. Voting. Electoral systems (1248)
SM ISO690:2012
IONAŞCU, Vitalie, ROMANDAȘ, Vitalie. Proceduri simplificate de constatare și examinare a contravenției. In: Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice, 2020, nr. 12, pp. 80-90. ISSN 1857-0976. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4320406
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Numărul 12 / 2020 / ISSN 1857-0976

Proceduri simplificate de constatare și examinare a contravenției

Sipmlified procedures for finding and examination of the contravention

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.4320406
CZU: 343.13:342.92

Pag. 80-90

Ionaşcu Vitalie1, Romandaș Vitalie2
 
1 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova ,
2 Inspectoratului de Poliție Bălți
 
 
Disponibil în IBN: 22 decembrie 2020


Rezumat

În contextul aspirațiilor europene Republica Moldova realizează pași importanți în vederea ralierii la standardele internaționale privind justiția penală. Legiuitorul național a transpus în viață o serie de mecanisme menite să simplifice justiția penală, fapt prin care contribuie în mod activ la asigurarea unui proces judiciar echitabil prin asigurarea unui termen adecvat și optim de soluționare a faptelor ilegale ușoare. În această ordine de idei, legea contravențională a Republicii Moldova a fost desăvârșită prin stabilirea unor proceduri revoluționare de soluționare a unei fapte contravenționale, și anume procedura simplificată de constatare și examinare a unei contravenții și acordul de colaborare. Aceste instrumente au fost instituite pentru o serie de contravenții care au un pericol social minim și pentru care nu este necesar de administrat probe, fiind de ajuns constatările personale ale agentului constatator sau pentru situațiile în care contravenienții își recunosc vina și colaborează cu autoritățile în vederea soluționării cazurilor în schimbul unei sancțiuni reduse. Aceste mecanisme prezintă mai multe avantaje, atât pentru contravenienți, cât și pentru autoritățile publice.

In the context of European aspirations, the Republic of Moldova is taking important steps to rally to international standards on criminal justice. The national legislature has transposed some mechanisms to simplify criminal justice, which actively contributes to ensuring a fair trial by ensuring an adequate and optimal timeframe for solving minor illegal acts. In this order of ideas, the contravention law of the Republic of Moldova was completed with revolutionary procedures for solving a contravention deed, namely the simplified procedure for finding and examining a contravention and the collaboration agreement. These instruments have been set up for a series of offenses which have a minimal social danger and for which it is not necessary to provide evidence as the personal findings of the ascertaining agent are sufficient or for situations in which the offenders admit guilt and work with the authorities to resolve cases, for a lighter sanction. These mechanisms have several advantages, both for offenders and for public authorities.

Cuvinte-cheie
echitabil, termen rezonabil, acord de colaborare, procedura simplificată, decizie, amendă redusă, contravenient, recunoaşterea vinovăţiei, agent constatator, legea contravențională,

fair, reasonable term, collaboration agreement, Simplified procedure, decision, reduced fine, Offender, guilty plea, ascertaining agent, misdemeanor law