IBN
Close

37Publicaţii

702Descărcări

16765Vizualizări

Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice 4Prevenirea şi combaterea criminalităţii: probleme, soluţii şi perspective 3Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale2The contemporary issues of the socio-humanistic sciences1Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan1Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept1Criminalitatea Politică Reflecții istorico-juridice, manifestări și consecințe1Criminalitatea în spaţiul Uniunii Europene şi al Comunităţii Statelor Independente : evoluţie, tendinţe, probleme de prevenire şi combatere1Probleme de prevenire şi combatere a criminalităţii de către organele afacerilor interne în perioada recesiunii economice1Probleme actuale privind protecţia și securitatea persoanelor implicate în procesul penal1Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale1Istorie, etnografie și spiritualitate în viziunea personalităților basarabene din a doua jumătate a sec. al XIX-lea – prima jumătate a secolului al XX-lea1Cooperarea internaţională a organelor de drept în prevenirea şi combaterea criminalităţii transnaţionale”,1European integration through the strengthening of education, research, innovations in Eastern Partnership Countries1Omul, criminologia, ştiinţa1Educația și cercetarea în învățământul superior: realități și perspective1Asigurarea dreptului la un mediu sănătos și provocările tranziției spre UE1
Ionaşcu Vitalie
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 22. Publicaţii peste hotare - 3.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 8
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 22
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2024 - 3

  Reflections on the concept of patrimonial crime
Ionaşcu Vitalie1 , Lazar Ana-Trandafira2
1 Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova,
2 Otelu Rosu City Hall
Prevenirea şi combaterea criminalităţii: probleme, soluţii şi perspective
Ediția 6. 2024. Chişinău. ISSN 2587-4365.
Disponibil online 8 July, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The concept of violent crimality based on gender
Lupu Vera1 , Ionaşcu Vitalie2
1 “Women for Contemporary Society”,
2 Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova
Prevenirea şi combaterea criminalităţii: probleme, soluţii şi perspective
Ediția 6. 2024. Chişinău. ISSN 2587-4365.
Disponibil online 8 July, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The impact of social factors on juvenile criminality in the Republic of Moldova
Ionaşcu Vitalie1 , Ojovan Roman12
1 Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova,
2 Anenii Noi Police Inspectorate
Prevenirea şi combaterea criminalităţii: probleme, soluţii şi perspective
Ediția 6. 2024. Chişinău. ISSN 2587-4365.
Disponibil online 8 July, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 6

  (In)certitudinea naturii penale a contravenţiei
Ionaşcu Vitalie
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Asigurarea dreptului la un mediu sănătos și provocările tranziției spre UE
Editia 1. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3418-3-7..
Disponibil online 21 December, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Carențele sistemului judiciar în prevenirea și combaterea contravențiilor săvârșite de către minori
Ionaşcu Vitalie , Ojovan Roman
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția III-a. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-135-84-9.
Disponibil online 9 February, 2024. Descarcări-9. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Criminalitatea оn mediul rural
Ionaşcu Vitalie , Frunză Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Omul, criminologia, ştiinţa
Ediția a 2-a, Vol. 1. 2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-3418-6-8 (PDF).
Disponibil online 29 March, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Some reflections on the personality of the criminalfrom rural environments
Frunză Alexandru , Ionaşcu Vitalie
Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova
Romanian Journal of Forensic Science
Vol. 24, Nr. 4(136) / 2023 / ISSN 2069-2617
Disponibil online 10 January, 2024. Descarcări-7. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Tendințe și factori determinanți ai furturilor în România
Ionaşcu Vitalie1 , Lazăr Ana-Trandafira12
1 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova ,
2 Primăria Oțelu Roșu
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția III-a. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-135-84-9.
Disponibil online 12 February, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Unele reflecții privind personalitatea infractoruluidin mediul rural
Frunză Alexandru , Ionaşcu Vitalie
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Română de Criminalistică
Vol. 24, Nr. 4(136) / 2023 / ISSN 1454-3117 / ISSNe 2069-2625
Disponibil online 10 January, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 7

  Încălcarea valorilor europene prin criminalitatea de trafic de persoane
Ionaşcu Vitalie1 , Lup Beniamin2
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 World Teach, Uncaged, Timișoara
Educația și cercetarea în învățământul superior: realități și perspective
1. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-3509-1-4 (PDF).
Disponibil online 22 June, 2023. Descarcări-17. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Analiza juridică a contravenției „împiedicarea exercitării dreptului electoral”
Ionaşcu Vitalie , Zavatin Vasile
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
European integration through the strengthening of education, research, innovations in Eastern Partnership Countries
Ediția 2, Partea 2. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-165-23-5.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Percepția criminalității violente de către populația din mediul rural
Ionaşcu Vitalie , Frunză Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-45-821-4.
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Program-target method in criminalistics
Rusnac Constantin , Ionaşcu Vitalie
Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova
Supremația Dreptului
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2345-1971 / ISSNe 2587-4128
Disponibil online 14 June, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Răspunderea contravenţională pentru ultragierea funcţionarului public cu statut special al poliţiei în timpul combaterii criminalităţii rurale
Ionaşcu Vitalie , Frunză Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția II-a. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-135-66-5.
Disponibil online 23 February, 2023. Descarcări-18. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Ruralitatea – mediul unui sentiment de vulnerabilitate și nelinește
Ionaşcu Vitalie , Frunză Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 9 September, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Schimbarea cursului istoric al unui stat și pierderea patrimoniului cultural din cauza infracțiunilor de război
Soroceanu Igor1 , Ionaşcu Vitalie2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Istorie, etnografie și spiritualitate în viziunea personalităților basarabene din a doua jumătate a sec. al XIX-lea – prima jumătate a secolului al XX-leaIn memoriam Acad. Iustin Frățiman
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-163-41-5.
Disponibil online 28 September, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 6

  Analiza juridico-contravențională a faptei de conducere a vehiculului în stare de ebrietate
Ionaşcu Vitalie
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 13 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 11 August, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Carențe tehnico-legislative privind răspunderea contraven-țională pentru conducerea vehiculului în stare de ebrietate
Ionaşcu Vitalie , Antoci Albert
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(244) / 2021 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 22 December, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Conceptul criminologic de violență în familie
Ionaşcu Vitalie , Frunză Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 9-10(357-358) / 2021 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 27 November, 2021. Descarcări-54. Vizualizări-860
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Impactul consumului de băuturi alcoolice asupra comportamentului violent
Ionaşcu Vitalie , Frunză Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția I-a. 2021. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-135-53-5.
Disponibil online 8 April, 2022. Descarcări-39. Vizualizări-657
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Noi direcții în pregătirea funcționarilor publici cu statut special în cadrul MAI
Zavatin Vasile , Ionaşcu Vitalie
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept
2021. Chișinău. ISBN 978-9975-121-76-7.
Disponibil online 6 April, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Причины насильственной преступности в сельской местности
Ионашку В. , Фрунзэ А.
Академия „Ștefan cel Mare” МВД Республики Молдова
Право и современная экономика: новые вызовы и перспективы в условиях пандемии
Ediția 4. 2021. Санкт-Петербург. ISBN 978-5-7310-5473-7.
Disponibil online 14 March, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

  Chitanța de încasare a amenzii contravenționale aplicată la fața locului
Ionaşcu Vitalie , Zavatin Vasile
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-45-654-8.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-534
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Noi direcții în pregătirea funcționarilor publici cu statut special în cadrul MAI
Zavatin Vasile , Ionaşcu Vitalie
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 12(348) / 2020 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Proceduri simplificate de constatare și examinare a contravenției
Ionaşcu Vitalie1 , Romandaș Vitalie2
1 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova ,
2 Inspectoratului de Poliție Bălți
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 12 / 2020 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 22 December, 2020. Descarcări-66. Vizualizări-799
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

  Caracterul ciclic al violenței în familie
Ionaşcu Vitalie
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 9 / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-76. Vizualizări-1317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

  Analiza juridică a contravenției de violență în familie
Ionaşcu Vitalie
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XVIII(1) / 2018 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 January, 2020. Descarcări-38. Vizualizări-931
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

  Abordarea multidisciplinară a cazurilor de violență în familie
Ionaşcu Vitalie
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 4(304) / 2017 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 18 April, 2017. Descarcări-70. Vizualizări-1438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Probleme privind asigurarea dreptului persoanei la libera circulaţie în regiunea transnistreană
Ionaşcu Vitalie
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan
2017. Chișinău. ISBN 978-9975-121-38-5.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-669
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

  Unele reflectii despre trasaturile social-demografice ale personalitatii infractorului în cazurile de violenta în familie
Ionaşcu Vitalie , Antoci Albert
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciencesin the context of mentality's transformation
Ediția 7. 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-69. Vizualizări-1005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

  Considerații privind subiectul infracțiunii prevăzute la art. 2011 Cod penal al Republicii Moldova „Violenţă în familie”
Ionaşcu Vitalie , Postovan Olga
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XV(2) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-772
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rolul statului în protecția copiilor aflați în dificultate
Zavatin Vasile , Ionaşcu Vitalie
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XV(1) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-38. Vizualizări-1068
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

  Audierea martorilor sau a victimelor cu aplicarea unor modalităţi speciale
Ionaşcu Vitalie1 , Canţer Ana2
1 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova ,
2 Inspectoratul de Poliţie, Ialoveni
Probleme actuale privind protecţia și securitatea persoanelor implicate în procesul penal
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-4407-2-1.
Disponibil online 31 May, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Limitarea dreptului persoanei la libera circulaţie în regiunea transnistriană
Ionaşcu Vitalie
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Criminalitatea Politică Reflecții istorico-juridice, manifestări și consecințe
2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-121-11-8.
Disponibil online 18 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

  Restrângerea dreptului persoanei la libera circulaţie în Uniunea Europeană
Ionaşcu Vitalie
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Criminalitatea în spaţiul Uniunii Europene şi al Comunităţii Statelor Independente : evoluţie, tendinţe, probleme de prevenire şi combatere
2012. Chişinău. ISBN 978-9975-4407-2-1.
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

  Criminalitatea economico-financiară: realitate accentuată în timpul recesiunii economice
Ionaşcu Vitalie
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Probleme de prevenire şi combatere a criminalităţii de către organele afacerilor interne în perioada recesiunii economice
2009. Chişinău. ISBN 978-9975-935-42-5.
Disponibil online 17 May, 2022. Descarcări-29. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Instituţii şi strategii actuale de luptă contra criminalităţii organizate
Ionaşcu Vitalie1 , Iliev Cristina2
1 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova ,
2 Biroul Naţional Central INTERPOL
Cooperarea internaţională a organelor de drept în prevenirea şi combaterea criminalităţii transnaţionale”,
2009. Chişinău. ISBN 978-9975-935-19-7.
Disponibil online 27 November, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 37 of 37