Prima Biserică din comuna Bubuieci cu Hramul „Adormirea Maicii Domnului”
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
937 9
Ultima descărcare din IBN:
2024-03-22 15:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
94(478):27-523 (28)
History of Moldova. Republic of Moldova. (67)
General history (3890)
SM ISO690:2012
MIHAILOV, Manuel. Prima Biserică din comuna Bubuieci cu Hramul „Adormirea Maicii Domnului”. In: Valorificarea patrimoniului etnocultural: în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile, 24 noiembrie 2020, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul Patrimoniului Cultural, 2020, Editia 5, p. 52. ISBN 978-9975-52-222-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Valorificarea patrimoniului etnocultural
Editia 5, 2020
Conferința "Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile"
Chişinău, Moldova, 24 noiembrie 2020

Prima Biserică din comuna Bubuieci cu Hramul „Adormirea Maicii Domnului”

CZU: 94(478):27-523

Pag. 52-52

Mihailov Manuel
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
 
Disponibil în IBN: 24 noiembrie 2020


Rezumat

Patrimoniul ecleziastic este parte componentă a patrimoniului cultural al țării, care necesită valorificare şi protecție. Apreciem patrimoniul religios din Republica Moldova ca fiind deosebit de bogat, atât prin vechime şi diversitate, cât şi prin valoarea istorico-documentară. În comuna Bubuieci prima biserică a fost înălțată în anul 1829. La zidirea acestui lăcaș au participat enoriașii din localitate, construind biserica fără sprijinul Mitropoliei Moldovei. Cheltuielile au fost suportate de către boierul Dumitru Rîșcanu, ce stăpânea satele Visterniceni, Poșta Veche și Bubuieci. Potrivit documentelor din anul 1879 primul preot al bisericii a fost Mihail Cruceanu-Cociubinschi. Conform aceluiași act dascăl era Ion Ursul, iar econom Ștefan Malai. La începutul secolului XX, în cadrul parohiei Bubuieci, pe lângă biserica din localitate, funcţiona o şcoală parohială în care învăţau 50 de elevi. Biserica avea şi un cor, condus de cantorul Simion Nemţanu. Biserica a funcționat până în anul 1960, când autoritățile sovietice au închis-o, iar preotul Alexandru Cruceanu a fost dat afară. Atunci edificiul nu a fost transformat în depozit sau în club, dar a fost lăsat în paragină și s-a ruinat la fel ca și alte sute de biserici din Moldova. În anul 1993 enoriașii înființează o comunitate bisericească cu un consiliu format din 20 de membri. La 6 octombrie 1994 a fost sfințit locul și a început reconstrucția bisericii de către protoiereul Petru Buburuz, parohul Bisericii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Chișinău din cadrul Mitropoliei Basarabiei. Guvernul Republicii Moldova a alocat suma de 15 mii lei pentru finalizarea lucrărilor de reconstrucție. Edificiul a fost sfințit în anul 1999, primind Hramul „Adormirea Maicii Domnului”. În luna septembrie 2001 biserica din satul Bubuieci a aderat benevol la Mitropolia Basarabiei.

Cuvinte-cheie
biserică, preoți, enoriași, istorie, reconstrucţie